• Hem
 • DÅK 2023
sida

DÅK 2023

Distriktsårskonferens 2023

Den 25-26 mars 2023 samlas Storstockholmsdistriktet för en distriktsårskonferens (DÅK). Där kommer vi att anta våra politiska strategier för de kommande två åren och välja bland annat en distriktsstyrelse för att leda det arbetet.

Har du frågor?
Har du frågor om distriktsårskonferensen? Maila [email protected] eller ring distriktsexpeditionen på telefon: 08-654 13 10.

Information för föreningarna
 • Kom ihåg att lägga in möten för motionsbehandling, ombudsval och nomineringar.
 • Se till att era valberedningar är beredda på att bereda val av ombud och ersättare.
  Viktiga datum:
  • 9 februari – Sista datum att skicka in motioner
  • 9 februari – Sista datum att förhandsnominera till distriktsordförande,
   distriktsstyrelseledamöter, revisorer, ordinarie valberedning och valkommitté
  • 9 februari – Sista datum att anmäla ombud och ersättare
  • 3 mars – Distriktsstyrelsens svar på motioner skickas till partiföreningar och
   ombud
  • 17 mars – Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse
   skickas till partiföreningar och ombud
  • 25-26 mars – Distriktsårskonferens
Nominera till förtroendeuppdrag

Vi kommer välja personer till olika uppdrag inför och under årskonferensen. Alla medlemmar kan väljas till dessa uppdrag så du kan nominera dig själv eller någon annan.

➤ Valet av distriktsstyrelse, distriktsordförande och revisor bereds av valberedningen. Nominera någon till något av dessa uppdrag HÄR.

➤ Inför årskonferensen väljs en valkommitté som bereder valet av ny valberedning. Nominera någon till något av dessa uppdrag HÄR.

➤  Vad innebär olika uppdrag? HÄR är den organisatoriska handboken länkad. Läs om distriktsstyrelsens och ordförandens roll på sid. 16-17, om valberedningen och valkommittén på sid. 7 och om revisorers uppdrag på sid. 31.

Så här påverkar du besluten på årsmötet

Du kan påverka vad som diskuteras och beslutas om genom att skicka in motioner. Du kan skriva en motion (ändringsförslag) på verksamhetsplanen och på förslaget om att justera beräkningsgrunden för verksamhetsbidrag. Eller så kan du skicka in en allmän motion om något annat som rör distriktets verksamhet. Här nedan fiins länk till en motionshandledning och en länk till att lämna in motioner. Längre ner finns alla dokument så som förslag till verksamhetsplan länkade.

  Motionshandledning
  Lämna in en motion via detta formulär


Handlingar till distriktsårskonferensen 2023
Här kommer vi fylla på med handlingar allt eftersom de finns tillgängliga.

Dela den här sidan:

Kopiera länk