• Hem
 • Aktuella utlysn...
sida

Aktuella utlysningar och nomineringar till förtroendeuppdrag

Här samlas de aktuella utlysningar och öppna nomineringsanmodan till förtroendeuppdrag.

Nomineringsanmodan till parlamentariska uppdrag i region Stockholm

Vill du vara med och styra region Stockholm?

Vi söker nu dig som kan tänka sig att ta ett uppdrag inom region Stockholm där vi ingått en valteknisk samverkan med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet.

Exakt vilka uppdrag som kommer att finnas är ännu inte klart men det handlar om nämnder, beredningar och råd inom regionens ansvarsområden. Det vill säga Hälsa och sjukvård, trafik, regionplanering, fastigheter, kultur med mera.

Du får gärna ha erfarenhet av politiska uppdrag i din kommun eller arbetslivserfarenhet inom det område som du är intresserad av men det är inte ett krav.

Valberedningen eftersträvar en spridning av våra förtroendevalda när det gäller ålder, boendeort, bakgrund m.m.

Nominera dig själv, eller en kamrat, genom att klicka här.
Nomineringarna ska innehålla

 • Namn
 • Adress
 • Mobiltelefon
 • E-postadress
 • Fullständigt personnummer
 • Motivering

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta valberedningens sammankallande Marianne Berg Ekbom på [email protected]

OBS: Vi vill ha in din nominering senast fredag 11 november!

——————————————————————-

NOMINERINGAR TILL PARLAMENTARISKA UPPDRAG I STOCKHOLMS STAD

Till partiföreningar i Stockholms stad, branschföreningarna och Studentförbundet

Nu går Vänsterpartiet i Stockholm stad in i en rödgrön majoritet kommande 4 år och söker parlamentariker till Stockholm stad.

Vi uppmanar alla partiföreningar i staden att ordna nomineringsmöten och nominera in kloka kamrater till dessa uppdrag. Även branschföreningar och Studentvänstern kan nominera kamrater, men de nominerade måste bo i Stockholm stad.

Gällande nomineringar till stadsdelsnämnderna kan föreningarna med fördel ordna gemensamma nomineringsmöten i de fall när fler partiföreningar ”delar” på en stadsdelsnämnd.
Stadsdelsnämnderna kommer from nästa år att ha ett presidium med en ordförande från majoriteten, en vice ordförande från oppositionen och en andra vice ordförande från majoriteten.
Stadsdelsnämnderna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista kommer slås ihop till stadsdelsnämnden Järva, stadsdelsnämnderna Östermalm och Norrmalm kommer att slås ihop till stadsdelsnämnden Norra innerstaden från mitten av 2023.

Nomineringar med motivering skickas till [email protected] (se mer detaljer nedan) och valen bereds av kommunfullmäktigegruppens valberedning där representantskapet också har en representant. Sammankallande i valberedningen är Sara Stenudd från kommunfullmäktigegruppen.

Beslut om ordförande i 13-mannanämnder tas av repskapet den 1/12 och resterande val beslutas av kommunfullmäktigegruppen 7/12.

Kommunfullmäktige beslutar sedan om nämnder, bolag för ett år framåt men det är bra att de som blir politiker tänker att man gör det för hela kommande mandatperioden.

Det underlättar möjligheten för medlemmar att få ett förtroendeuppdrag om partiföreningen även redovisar hur de som nomineras prioriterar områden man i första, andra och tredje hand kan tänka sig bli nominerad till om personen nomineras till flera uppdrag.

För information om de olika organen ni kan nominera till hittas här: Nämnder och bolagsstyrelser – Stockholms stad (start.stockholm).

I regel sammanträder nämnder en gång i månaden med undantag för sommaren, bolagsstyrelser mer sällan. Därutöver kan representanterna även ingå i ett utskott eller en delegation som sammanträder oftare.
Förutom sammanträden tillkommer deltagande i förmöten och andra möten i den nya majoriteten, inläsning av handlingar, behov av att sätta av tid för skrivarbete i samband med nämnden, medborgarkontakter, kontakter med fackliga organisationer eller andra organisationer som är relevanta för uppdraget, ev mediakontakter etc.
Även deltagande i gruppmöten som Vänsterpartiets kansli kallar till.

Information om arvoden hittas här: Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag – Stockholms stad (start.stockholm). Alla förväntas såklart följa partiets regler kring partiskatt.

Nämnas kan dock att antalet nämnder och styrelser samt deras sammansättningar ännu inte är helt fastställda av den nya majoriteten, vilket innebär att det kan bli ändringar i detta avseende. Förhandling om antal platser i nämnderna sker också inom den nya majoriteten för att se till så att alla partier är representerade i de olika organen.

Här kommer en förteckning på nämnder och bolag som ska nomineras till, i regel har Vänsterpartiet 2 ledamöter+2 ersättare i 13, 11 och 9-mannanämnder/styrelser.
1+1 eller 1+2 i de flesta övriga organ.

De som blir valda till ordförande, andra vice ordförande eller gruppledare i nämnden kommer ha ett övergripande ansvar.

Facknämnder

Arbetsmarknadsnämnden- 13 mannanämnd

Avfallsnämnden (samt sitter i Stockholm och Vatten AB)- 9 mannanämnd

Fastighetsnämnden (ordförande)- 13mannanämnd

Exploateringsnämnden- 13mannanämnd

Idrottsnämnden- 11mannanämnd

Kultur och fritidsnämnden (ordförande) – 11mannanämnd

Förskolenämnden (ordförande)- 11 mannanämnd (NY)

Kyrkogårdsnämnden (ordförande)- 7mannanämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden – 13mannanämnd

Socialnämnden- 13mannanämnd

Stadsbyggnadsnämnden – 13mannanämnd

Trafiknämnden -13mannanämnd

Utbildningsnämnden- 13mannanämnd

Valnämnden -5 mannanämnd

Äldrenämnden (ordförande) -13mannanämnd

Överförmyndarnämnden – 5mannanämnd

Servicenämnden-5mannanämnd

Bolagsstyrelser

 Stockholms stadshus AB (koncernstyrelsen) 9 ledamöter

Mässfastigheter Stockholms stad AB 7 ledamöter

Stokab- styrelsen  7 ledamöter

SISAB skolfastigheter i Stockholms 5 ledamöter

Aktiebolaget Familjebostäder (ordförande), styrelsen 7 ledamöter

Aktiebolaget Stockholmshem, styrelsen 7 ledamöter

Aktiebolaget Svenska Bostäder samt Stadsholmen AB (ordförande), styrelsen 7 ledamöter

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, styrelsen (ordförande) 7 ledamöter

Stockholm Business Region AB 9 ledamöter

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB 5 ledamöter

Stockholms Hamn AB (ordförande) 9 ledamöter

Stockholms stads bostadsförmedling AB 7 ledamöter

Stockholms Stads Parkerings AB 7 ledamöter

Stockholms Stadsteater Aktiebolag, styrelsen för 7 ledamöter

Stadsdelsnämnder (13-mannanämnder)

Stadsdelsnämnden Bromma (andra vice ordförande)

Stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör (ordförande)

Stadsdelsnämnden Farsta (ordförande)

Stadsdelsnämnden Hägersten-Älvsjö

Stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby (andra vice ordförande)

Stadsdelsnämnden Kungsholmen (andra vice ordförande)

Stadsdelsnämnden Norrmalm

Stadsdelsnämnden Östermalm

Stadsdelsnämnden Skarpnäck

Stadsdelsnämnden Skärholmen (andra vice ordförande)

Stadsdelsnämnden Spånga-Tensta (ordförande)

Stadsdelsnämnden Rinkeby-Kista

Stadsdelsnämnden Södermalm

Övriga råd/stiftelser

Kommunstyrelsens råd för funktionshindersfrågor- 8 ledamöter

Stockholms skönhetsråd- 13 ledamöter

Skärgårdstiftelsen-4 ledamöter

Stiftelsen äldrecentrum (ordförande)

Stiftelsen svenskt demenscentrum

Stockholms konstråd (Ordförande)

Stockholms Norra djurförsöksetiska nämnd

Stiftelsen Stockholm Water Foundation- 7 ledamöter

Styrelsen för Stiftelsen Barnens Dag (ordförande)-5 ledamöter

SHIS Bostäders styrelse- 5 ledamöter

StorStockholms brandförsvars styrelse

Agenda 2030 rådet – 8 ledamöter

Revisorer för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning

Revisorsgrupp 1- 20 ledamöter

Revisorsgrupp 2- 9 ledamöter

Revisorsgrupp 3

Revisorsgrupp 4

Revisorskollegiet

Med observation för eventuella ändringar!

Nomineringarna ska innehålla:

Alla som nomineras ska vara medlemmar i Vänsterpartiet och bo i Stockholm stad.

 • Namn
 • Adress
 • Mobiltelefon
 • E-postadress
 • Fullständigt personnummer
 • Motivering

NOMINERINGARNA SKA VARA OSS PÅ V-KANSLIET (mailas till: [email protected]) TILLHANDA SENAST DEN 20 NOVEMBER 2022.
———————————————————————

Ideell projektledare för 1 maj – delvis arvoderat uppdrag.
Sök senast 30 oktober, läs mer HÄR

Dela den här sidan:

Kopiera länk