• Hem
  • Nomineringar
sida

Nomineringar

Nomineringsanmodan nämndeman Kammarrätten Stockholm

Vänsterpartiet i Region Stockholm har en vakant plats som nämndeman i Kammarrätten Stockholm.

Kammarrätten är en ”överrätt” som prövar domar från Förvaltningsrätten som överklagats. Det handlar ofta om ”sociala mål” rörande beslut av socialtjänsten, men även andra mål förekommer.

I uppdraget som nämndeman ingår både tjänstgöring vid muntliga förhandlingar och förberedande arbete i form av inläsning av handlingar i målen. Inläsningsarbetet kan vara omfattande.

Då Kammarrätten är en ”överrätt” är det en fördel att ha erfarenhet av att vara nämndeman i ”underrätt” som Förvaltningsrätten, men det går inte att samtidigt vara nämndeman i både Förvaltningsrätt och Kammarrätt.

Följande krav gäller för att bli nämndeman:
man måste vara svensk medborgare och myndig.
Man måste bo inom domsagan, när det gäller Kammarrätten Stockholm omfattar domsagan Stockholms, Uppsala, Gotlands och Västmanlands län.
Vissa yrkesgrupper är också undantagna från rätten att vara nämndeman: anställda vid domstolar, åklagare, poliser, advokater.

Om Du är intresserad av uppdraget eller känner någon Du tycker är lämplig för uppdraget (valberedningen uppskattar om den personen i så fall är tillfrågad och har tackat ja) så skickar Du nomineringen till valberedningens sammankallande Ann-Marie Strömberg [email protected]

Om Du har frågor om uppdraget så går det också bra att ringa till Ann-Marie Strömberg på 070-752 5483.

Följande uppgifter behövs utöver namnet:
fullständigt personnummer, postadress, mailadress, mobilnummer och partiförening, samt gärna en motivering till nomineringen.

Nomineringen skall vara inkommen senast fredag 2021-05-28.


Nominerings anmodan till Mässfastigheter i Stockholm AB samt Stockholmsmässan AB

Vänsterpartiet i Stockholms stad söker en suppleant till Mässfastigheter i Stockholm AB.

Mässfastigheter i Stockholm AB är sedan mars 2021 ett helägt kommunalt bolag i Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Bolagets uppdrag är utveckla, arrangera och genomföra mässor, kongresser, konferenser och evenemang för hela Stockholmsregionens bästa.

Verksamheten bedrivs under namnet Stockholmsmässan och är uppdelad i två bolag:

· Mässfastigheter i Stockholm som förvaltar och utvecklar fastigheter.

· Stockholmsmässan AB som är ett genomförandebolag av mässor, kongresser, konferenser och evenemang. Stockholmsmässan AB är ett helägt dotterbolag till Mässfastigheter i Stockholm AB.

Mässfastigheter i Stockholm AB och Stockholmsmässan AB har 7 ledamöter och 7 suppleanter i styrelsen. De personer som väljs till styrelsen för Mässfastigheter AB sitter också i styrelsen för Stockholmsmässan AB. Det är de förtoendevalda i Mässfastigheter Stockholm AB som fattar bolagets beslut. Mässfastigheter i Stockholm AB ska sedan genomföra besluten. Styrelsen sammanträder fyra gånger om året.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Enligt Vänsterpartiets stadga skall kvinnor vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta. Eftersom vi har för närvarande en manlig ledamot i styrelsen föredrar vi nominering av kvinnor till den enda suppleantplatsen.

Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

· Namn och titel

· Adress

· Telefon (även mobil)

· E-postadress

· Fullständigt personnummer

Sista nomineringsdag är den 23 maj kl.12:00 Nomineringarna ska skickas till [email protected]
För frågor om uppdraget kontakta Thomas Ehrnström [email protected]


 

Dela den här sidan:

Kopiera länk