person

Daniel Riazat

Stockholm

Ordinarie ledamot i utbildningsutskottet
Ersättare i näringsutskottet
Ersättare i EU-nämnden

Kontakt