• Hem
  • Miljö- och klim...
sida

Miljö- och klimatutskottet

Vänsterpartiet Storstockholms Miljö- och klimatutskott är ett utskott som ligger direkt under distriktsstyrelsen. Utskottets uppgift är att arbeta för att stärka och utveckla klimat- och miljöarbetet i distriktet.

Distriktets klimatpolitik
Utskottet har tagit fram en omställningsplan för Storstockholm på uppdrag av distriktsstyrelsen som fastställdes under regionkonferensen 2022.

Omställningsplanen kan laddas ner här: Omställningsplan

Utskottet utbildar också i omställningsplanen. Vill din förening ha en utbildning? Kontakta sammankallande i utskottet.

Studiecirkelmaterial

Utskottet har tagit fram ett studiecirkelmaterial i klimatkunskap för vänsterpartister. Materialet består av en handledning för studiecirkelledare för en studiecirkel om tre träffar. I handledningen finns det externa länkar till artiklar och hemsidor gällande klimatfakta. Dessa sidor finns även nedsparade i ett separat dokument

Inga förkunskaper behövs vare sig för studiecirkelledare eller deltagare.

Handledning för studiecirkelledare

Nedladdade dokument

Motioner
Utskottet har samlat exempelmotioner och motioner som lagts i distriktet.

Exempelmotionerna kan läsas här: Exempelmotioner

Här hittar du listan över lagda motioner i distriktet: Lista med motioner

Miljö- och klimatutskottet har också samarbete med andra liknande nätverk i partiet, t.ex. det rikstäckande klimat- och miljönätverket.

Lista över lagda motioner i hela landet: Lista med motioner (landet)

Kontakt
Sammankallande i utskottet
Monica Brundin
[email protected]

Kopiera länk