sida

Ersättnings för förlorad arbetsinkomst

Vid flera av våra arrangemang, utbildningar och träffar erbjuder vi ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det är en fråga om att sänka trösklarna för den som inte kan anpassa arbetet efter möten, och en fråga om solidaritet med varandra.

För att ansöka om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska du skicka följande uppgifter till [email protected]; namn, mobilnummer, partiförening, aktivitet/utbildning, datum för aktiviteten/utbildningen samt summa som du äskar ersättning för. Bifoga en lönespecifikation som visar att du haft löneavdrag den aktuella tiden. Maximalt kan ersättning upp till 1200:-/dag betalas ut.

 

Kopiera länk