sida

Branschföreningar

Branschföreningarna är partiföreningar där medlemmarna arbetar inom samma bransch och, i de flesta fall, är med i samma fackförbund. Det går att vara medlem i både branschförening och geografisk partiförening.

Byggvänstern
För våra medlemmar inom byggbranschen. Byggvänstern samlar vänsterpartister från Byggnads, Elektrikerna, Målarna och Fastighets.
Kontakt: Johan Rönn, [email protected]
Facebook: Byggvänstern grupp

Handelsvänstern
För vänsterpartister och Handelsmedlemmar i Stockholms län. Butikspersonal, lagerarbetare och en del kontorspersonal.
Ordförande: Mimmi Feuer
E-post: [email protected]
Facebook: Handelsvänstern

Hotell- och restaurangvänstern
För våra medlemmar som jobbar inom hotell och restaurang.
Facebook: Hotell- och restaurangvänstern (HRV)

Industrivänstern
Industrivänstern organiserar vänsterpartister inom IF Metall, Pappers, GS och Livs. Kontakt [email protected].

Kommunalvänstern
För våra medlemmar som är medlemmar i Kommunal och arbetar inom den offentliga eller privata kommunsektorn.
Ordförande: Johan Engman
Hemsida: kommunalvanstern.vansterpartiet.se
E-post: [email protected]
Twitter: @kommunalv
Facebook: Kommunalvänstern

Lärarvänstern
Lärarvänstern är en samlande kraft för lärare som arbetar inom olika skolformer och som vanligtvis organiserar sig i Sveriges lärare.
Ordförande: Amanda Möllenhoff
E-post: [email protected]
Facebook: Lärarvänstern
Instagram: lararvansternsthlm

SEKO-Vänstern
För våra medlemmar som arbetar inom Sekos områden så som spårtrafiken, posten, kriminalvården, försvaret, energi, tele etc. Är du Seko-medlem och vänsterpartist, då borde du vara med i Seko-vänstern helt enkelt.
Ordförande: Lina El Yafi
E-post: [email protected]
Facebook: Sekovänstern

Transportvänstern
För vänsterpartister som också är medlemmar i Transportarbetareförbundet och bor eller arbetar i Stockholms län. Vi jobbar inom taxi, transport, terminaler och som väktare. 
Ordförande: Nina Broman Costa
E-post: [email protected]
Facebook: Transportvänstern

Vårdförbundsvänstern
För vänsterpartister i vården som är medlemmar i Vårdförbundet.
Ordförande: Maja Karlsson
E-post: [email protected]
Facebook: Vårdförbundsvänstern

Vänsterns Studentförening
För den som är Vänsterpartist och student. Arbetar för förbättra studenters ekonomiska och sociala situation så att universitetet blir en plats för alla studenter oavsett bakgrund. Högre utbildning ska inte vara en klassfråga, utan en möjlighet för alla.
Ordförande: Lova Marcusdotter
E-post: [email protected].
Facebook: Vänsterns studentförening

Kulturarbetarvänstern

För dig som är/har varit verksam i kulturbranschen och fackligt organiserad i Musikerförbundet, Teaterförbundet, SYMF, Författarförbundet, DiK och YTF.

Ordförande: Sven Rickström

E-post: [email protected]

Kopiera länk