artikel

Nu är det valår och vi tar nya tag!

Vänsterpartiet är tydliga med vår politik, vi är att räkna med och vi menar allvar.

Valkonferensens ombud har antagit en regional valplattform med en systemförändrande politik. Vården ska ha fler anställda med högre lön, vi ska mot 6 timmars arbetsdag, ha kollektivtrafik i egen regi. Vi ska ställa om region Stockholm där vi lever inom planetens gränser, vi ska bygga hållbart, ha mer växtbaserad och ekologisk närodlad mat.
Gratis kollektivtrafik för barn och unga.

Samtidigt så satsar Vänsterpartiet på ett historiskt investeringsprogram där vi gör klimatinvesteringar för 700 miljarder kronor. Järnväg ska byggas, vi ska satsa på förnybar el och klimatanpassade bostäder.

Detta samtidigt som FN:s generalsekreterare varnar för att många ekosystem redan är förlorade och att dagens avsaknad av det politiska ledarskapet gällande klimatet är att anses som kriminellt. Kriget i Ukraina fortgår och vi vet att från Europa skickar vi över 2 miljarder kronor för rysk olja som finansierar Putins krig. Miljörörelsen påminner oss om att fossila bränslen finansierar krig.

Vi säger nej till fossila bränslen, nej till Putins krig och för fred!

Vänsterpartiet ska bygga trygga samhällen, skapa närhet där det finns distans och skapa tillit där det finns misstro.

Efter 30 år med en svältande anorektisk välfärd där de boende i våra arbetarområden har hört löfte efter löfte av politiker, de är trötta. De har i lika många år kämpat för sin ort mot utförsäljningar och ombildningar, för att behålla sin kommunala skola, fritidsgård och kulturhus. EU:s byrå för grundläggande rättigheter, har i en undersökning om diskriminering av de med afrikansk bakgrund, i 12 EU-länder, kommit fram till att Sverige var ett av de länder i Europa som tillhörde den delen av de mest diskriminerande länderna. Detta utmärker sig inom områden såsom arbete, bostad och skola.

Det är i dialog med den sociala rörelsen, grannar och kollegor där vi utvecklar och förverkligar en mer socialistisk politik och tar kampen mot diskriminering och rasism. Turnén ”trygga orter” gör distriktet tillsammans med lokala partiföreningar, aktivister, sociala rörelser.

Vi möts i dialog och vi konstaterar att vi har samma kamp oavsett om vi är i Fisksätra eller Järva. 

Vi ska ha ett jämlikt samhälle med en stark välfärd och en klimatneutral region. Det får vi på ett sätt:

det är bara tillsammans vi tar tillbaka makten där den hör hemma. Det är tillsammans vi ska ge våra unga en framtidstro. 

Vi ses i en ort nära dig 

/Elena

Dela den här sidan:

Kopiera länk