Nyheter

En röd budget för grön omställning, jobb och jämlikhet

Koldioxidutsläpp och arbetslöshet ska ned, den ekonomiska jämlikheten ska upp.

De senaste 30 åren har de politiska beslut som tagits lett till en minskning av skattekvoten med 7,2 procentenheter, en halvering av utbetalningarna till sjukskrivna och funktionsnedsatta, genom minskade ersättningsnivåer och regler som placerar sjuka utanför systemet, mer än fördubblad relativ fattigdom och en fyrdubbling av arbetslösheten. Samtidigt har förmögenheter och kapitalinkomster för de absolut rikaste ökat dramatiskt. Denna politik har genomförts av både borgerliga och socialdemokratiska regeringar.  

– Dåliga arbetsvillkor och underbemanning i vården och äldreomsorgen är ett exempel på vad priset för denna politik är, som blivit tydligt i den kris vi är inne i. Det har också försämrat möjligheterna till återhämtning. Att öka jämlikheten ökar också efterfrågan och sätter fart på ekonomin, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson.  

Efter januariavtalet har fallit är det dags att göra upp med ofinansierade skattesänkningar och nyliberala kaosreformer. Vänsterpartiets budget visar på en annan väg som ökar den ekonomiska tryggheten, investerar i jobb och klimat och ökar jämlikhet och välfärd. 

Sveriges 41 dollarmiljardärer har en samlad förmögenhet på 182 miljarder dollar eller över 1 500 miljarder kronor – nästan 30 procent av hela den svenska bruttonationalprodukten1. De rikaste tio procenten i Sverige har hela 75 procent av den samlade privata förmögenheten.  

– Vi vill istället låta kapitalet arbeta för oss alla. Därför föreslår vi i vår budgetmotion att skatten på stora kapitalinkomster höjs och görs progressiv samt inför en skatt på stora förmögenheter och arv för att gå till det gemensamma bästa. Koldioxidutsläpp och arbetslöshet ska ned, den ekonomiska jämlikheten ska upp, säger Ulla Andersson. 

 

Förslag ur Vänsterpartiets budgetmotion 

  • Grön omställning, med drygt 30 miljarder totalt i satsningar på bostadssektorn, transportsektorn, energiomställning, industriomställning. Utöver detta möjliggörs investeringar på 118 miljarder i den gröna omställningen. 
  • Landsbygdspaket på fem miljarder till vägar, fiber, stöd till små kommuner och handel i landsbygden.  
  • Kommunsatsningar på sammanlagt 22,4 miljarder, inklusive särskilda satsningar på sjukvård, exklusive satsningar på 10 miljarder som här räknats in under grön omställning ovan. 
  • Vi föreslår höjd a-kassa och sjukersättning. Socialförsäkringarna förstärks med ytterligare 8 miljarder, som läggs till de förstärkningar Vänsterpartiet fått gehör för i regeringens proposition. Garantipensionen höjs med 800 kronor till en kostnad på 4,8 miljarder. 
  • Skatteväxling för jämlikhet med tak för ISK, förmögenhetsskatt, arvsskatt och kapitalinkomstskatt, kombinerat med sänkta skatter för låg- och medelinkomsttagare och avdrag för fackföreningsavgift. 

Med Vänsterpartiets budget så stärker vi välfärden, ökar tempot i den gröna omställningen och stärker tryggheten och välfärden genom en mer produktiv fördelning av skatterna. Det skapar både jämlikhet, ekonomisk utveckling och förstärkningar av vård och omsorg. 

Vänsterpartiets budgetmotion 2022

Vänsterpartiets budgetmmotion 2022 – presentationen

Vänsterpartiets budgetmotion 2022 – sammanfattningen

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk