artikel

Fredliga studentprotester i Chile möts av polisvåld

De senaste dagarna har vi följt de chilenska studenternas fredliga protester mot dyrare kollektivtrafik i Santiago. Istället för att bemöta studenternas krav har regeringen satt in kravallpolis och infört undantagstillstånd. Situationen har eskalerat snabbt – helt utan dialog från regeringens sida.

I helgen valde Chiles regering att utlysa undantagstillstånd i bland annat Santiago, Valparaiso, Concepcion och Atacama. Ett tillvägagångssätt som användes av Pinochet-diktaturen 1973 när folkrörelserna ökade sina aktiviteter. Något som finns väl inpräntat i chilenarnas minne.

Att protesterna i Chile fått stor kraft är inte konstigt. Flera år av privatiseringar av välfärd och naturresurser har gjort att det chilenska samhället är helt beroende av marknadskrafterna. Människor har varken råd med vård, mat eller utbildning. Till och med vattenförsörjningen har privatiserats, med torka och misär som konsekvens för de som inte har råd att köpa vatten. Det nyliberala projektet, som Sverige kopierat friskt av, har misslyckats och visar tydligt att samhällen mår bäst av en jämlik fördelning av resurser.

Regeringens övervåld har inte lett till att protesterna minskar, snarare har de nu spridit sig till andra delar av landet, och fler grupper som påverkats av högerregeringens politik har nu blivit en del av rörelsen. Flera fackförbund har nu initierat en generalstrejk till stöd för folkrörelserna tillsammans med bland andra lärarförbundet, hamnarbetarna och en del av gruvarbetarna.

Vänsterpartiet Storstockholm fördömer undantagstillståndet som Chiles regering har utlyst. Vi fördömer den militarisering som landet erfar nu. Vi kräver att Chiles regering respekterar demonstrationsrätten och de mänskliga rättigheterna, i synnerhet FN:s barnkonvention. Vi efterlyser demokratiska verktyg för att möta kraven från den samlade folkliga proteströrelsen.

Vi uppmanar Chiles regering att möta studenternas krav och att de med omedelbar verkan drar tillbaka undantagstillståndet och de poliser och militärer som nu bevakar Chiles gator.

Till studenterna och folkrörelserna: vi är med er i kampen!
För internationell solidaritet, venceremos!

Elena Karlström, distriktsordförande Vänsterpartiet Storstockholm

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk