Nyheter

Förorten mot våld får Abdipriset 2018

Den 14 november delade Jonas Sjöstedt ut årets Abdipris. 2018 års pristagare är organisationen Förorten mot våld. De arbetar med att uppmärksamma det ökade vapenvåldet i Sveriges förorter och för att det som sker ska erkännas som en nationell kris. Under kvällen talade Clara Lindblom, oppositionsborgarråd och tidigare Ung vänster-kamrat, vännen Murre Gonday, Abdis bror Ilyas Hassan och Ylva Seigerlund, förbundsordförande Ung Vänster Storstockholm. Poesi framfördes av Mustafa Zatara. Kvällens konferencier var Shayan Bukhari och priset delades ut av Jonas Sjöstedt. Under kvällen närvarade familj, vänner och kamrater.

Motivering till Abdi-priset 2018
Abdirahim Hassans minnesfond delar härmed ut 2018 års medel för verksamhet i Abdis anda till den ideella föreningen Förorten mot våld.

Förorten mot våld bildades för att få ett slut på det dödliga våld som tagit för många människors liv i förtid. Föräldrar, syskon, vänner och många andra har samlats för att visa att det som sker är en nationell kris. Skulle samma saker ha hänt i en av de rikare förorterna i Stockholm, skulle det erkännandet ha varit självklart.

Förorten mot våld har i praktisk handling tagit tag i allt från diskussioner om manlighet och våld till att se till att fler använder sin rösträtt. De har granskat de politiska partiernas förslag, jämfört dem med forskningen och visat på långsiktiga lösningar. I hela det arbetet har de konsekvent utgått från människor istället för rubriker.

Abdirahim Hassan arbetade för att vi tillsammans skulle ta tag i orten vi lever i och förändra den, att framtiden skulle bestämmas av oss alla. Förorten mot våld praktiserar precis det. Det är en organisation som lägger grunden för en framtid där det är självklart att utvecklingen där vi bor styrs av oss själva. Vi hoppas att Abdi-priset 2018 ska vara en inspiration och ett stöd i det arbetet. 

Bild: Samuel Scherman.

 

Kopiera länk