Nyheter

Rör inte strejkrätten

Hej Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Vad är riskerna med att inskränka strejkrätten på det sätt Ylva Johansson är inne på?
-Att det underlättar för ”avtalsshopping”, alltså att arbetsgivare väljer ut avtal som är ”billigare” och ställer fack mot varandra. 
Även fackliga organisationer med kollektivavtal försvagas om de aldrig får vidta konflikt med annat syfte än att teckna nytt avtal.

Vad är Vänsterpartiets hållning?
-Vi avvisar en försvagning av konflikträtten. Den är grundläggande för att slå vakt om villkoren på arbetsmarknaden.

Hur kan vi istället utveckla arbetsrätten?
-Allmän visstidsanställning” måste tas bort från Las. Användningen av bemanningsföretag måste begränsas, helst upphöra. Anställningsskyddet vid upphandlingar, exempelvis av busstrafik, behöver stärkas. Bara för att nämna några av de förslag som Vänsterpartiet lagt och kommer att fortsätta driva.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk