Nyheter

Vänsterpartiet Storstockholm stödjer de strejkande renhållningsarbetarnas kamp mot försämrade anställningsvillkor

Stockholms stad har gjort en ny upphandling av sophämtning och RenoNorden är en av vinnarna. Det vinnande anbudet från RenoNorden har misslyckats med sin affärsverksamhet i övriga norden och vill nu pressa ut mer pengar ur den svenska marknaden. Att nu förlänga arbetstiden och sänka lönerna, är ett sätt för RenoNorden att öka vinsten för företaget på bekostnad av sina arbetstagare, något vi i Vänsterpartiet aldrig kan acceptera.  

Vänsterpartiet vill ha en gemensamt ägd välfärd där medborgarna och stadens behov sätts före företagens vinster. Vi vill även ha en välfärd där som arbetar mår bra på jobbet med färre stress- och riskmoment, inte fler.  

Renhållningsarbetarnas agerande måste ses mot bakgrund av de kraftigt försämrade villkor som arbetsgivarsidan erbjudit, den desperation detta skapar kan vi alla relatera till. Avtalet mellan Stockholm Vatten och RenoNorden har uppenbarligen inte varit konstruerat så att det förhindrar lönedumpning, något som Vänsterpartiet bestämt motsätter oss.

Vänsterpartiet anser att RenoNorden omgående ska dra tillbaka sina krav på lönesänkningar och arbetstidsförlängning.

Stadens pengar skall användas till verksamhet inklusive löner till den personal som utför arbetet, inte till vinstutdelning. En fungerande sophämtning är väsentlig för att livet i staden ska fungera.  Om staden driver sophämtning i egen regi har staden full kontroll över verksamheten och kan själv påverka både lönesättning och övriga arbetsvillkor.

Distriktsstyrelsen
Vänsterpartiet Storstockholm
2017-07-18

Kopiera länk