artikel

Uttalande angående landstinget

Uttalande angående landstinget
—–

Distriktsstyrelsen och gruppstyrelsen i landstinget har under våren arbetat för att lösa konflikterna kring Vänsterpartiets landstingskansli. Nu har vi kommit överens både om hur vi skall försäkra att arbetsförhållandena på alla kanslier i distriktet ska bli bra, hur distriktet och landstinget skall arbeta ihop och hur vi kan jobba för att Vänsterpartiet Storstockholm ska hantera framtida konflikter.

–  Vi i distriktsstyrelsen har ett övergripande ansvar för att våra anställda har bra förhållanden på alla kanslier, säger distriktsordförande Barbro Sörman. Vi kommer att ha ett systematiskt arbete för att göra oss bättre som arbetsgivare.
Gunilla Roxby Cromvall, gruppledare, har tillsammans med Håkan Jörnehed, landstingsråd blivit kritiserade för situationen på landstinget. De har därför gjort en rad förändringar som också syftar till att professionalisera arbetsledning, utveckla en modell för inflytande för personalen och ge arbetsro för nuvarande personalgrupp.

– Vi har jobbat hårt för att rätta till det som blev fel. Det är en svår uppgift att parallellt med ett tungt politiskt uppdrag axla en ledarroll för en landstingsgrupp och för anställda. Jag kan se att det inte fungerat som det ska och beklagar det, säger Håkan Jörnehed.

– Jag är ledsen för att vi inte klarade av vår roll som arbetsgivare fullt ut, säger Gunilla Roxby Cromvall. Det var viktigt för mig att ta ansvar och ställa saker till rätta, innan jag kunde överlämna ansvaret till någon annan.

Roxby Cromvall kommer nu att lämna över som ledare för landstingsgruppen till Catarina Wahlgren samtidigt som hon har kvar sin roll som gruppledare i landstingsfullmäktige. Därigenom får hon och Håkan Jörnehed renodlat politiska roller.

– Det är ingen i den här processen som ifrågasatt Gunilla och Håkan som politiker. Jag har stort förtroende för dem och är säker på att vi kommer kunna fokusera på valet 2018 nu, säger Barbro Sörman.
Distriktet och landstingsgruppen har under processen behövt diskutera sina olika uppdrag. Distriktet har ett ansvar för helheten och de övergripande politiska besluten, landstinget behöver förutsättningar för att kunna jobba effektivt parlamentariskt. Om de skulle hamna på kollisionskurs såsom skett under våren 2016 innebär det en besvärlig situation för båda.

– Jag beklagar att jag och distriktet har bidragit till att den här konflikten har försvårats, säger Barbro Sörman. Vi skulle ha ansträngt oss mer för att upprätthålla dialogen och ha ordentliga samtal i lugn och ro och förhindra att situationen eskalerade.

Arbetet med att komma till rätta med problemen har varit omfattande, även för den centrala partiorganisationen. En undersökning om vad som lett till situationen på landstinget har genomförts liksom ett flertal samtal. I de konstruktiva samtalen har Birgitta Sevefjord och Theo Bodin från landstingsgruppen deltagit tillsammans med Barbro Sörman och Tobias Johansson från distriktsstyrelsen.

– Vi behövde gå till botten med det här, säger Aron Etzler, partisekreterare. Det tog tid, men det var också en tuff situation för både landstingsgruppen och distriktet. Storstockholmsdistriktet och Stockholms landsting är oerhört viktiga för Vänsterpartiet. Jag är glad att vi till slut löste detta. Vi är ett parti som tar itu med våra problem.

Kopiera länk