artikel

NEJ TILL TILLFÄLLIGA UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Demonstration mot tillfälliga uppehållstillstånd onsdag den 28 oktober!

Regeringen och allianspartierna har kommit överens om att införa temporära uppehållstillstånd, försämringar i arbetsrätten och en utvidgning av RUT med ”flyktingkatastrofen” som svepskäl.
Förslaget leder varken till ett bättre mottagande eller en lyckad integration – tvärt om. Temporära uppehållstillstånd skapar bara mer byråkrati och framför allt mer otrygghet för de som lyckats ta sig till Sverige för att söka asyl. En försämrad arbetsrätt gynnar bara de som är ute efter att utnyttja människor till skitvillkor. Istället för en överenskommelse som gick ut på fler bostäder, fler utbildningsplatser och fler jobb har man låtit högern använda integration som ett svepskäl för sämre villkor för de som jobbar och fler subventioner till arbetsgivarna.
Vi säger nej till tom signalpolitik som bara leder till högre murar – vi kräver ett mänskligt flyktingmottagande!

Plats: Medborgarplatsen

Tid: 17:00

 

Kopiera länk