artikel

No worker is an illegal worker

6-9 januari 2015 deltog 24 fackliga vänsterpartister från Storstockholm på en konferens i Bryssel om migrantarbetares villkor och utmaningarna för facken i EU. Förutom konferensen så besöktes även ETF (Europeiska Transportarbetarefederationen) och LO/TCO/SACO-kontoret i Bryssel.

ILO (Internationella LO) räknar med att vi har ca 1,5 miljoner som lever i tvångsarbete inom EU, många av dessa skuldsätter sig i hemlandet för att jobba under vidriga villkor i EU. I exempelvis Moldavien finns kontor där jobb i EU är till salu för mellan 200-3000 euro beroende på sektor och land. För de som hamnar i det Polska jordbruket krävs det sedan ofta arbetsdagar på 12-14 timmar för att nå upp till den nivån som landets lagstadgade minimilön ligger på.

I Italien är merparten av migrantarbetarna kvinnor som tar hand om hemarbetet och dessa är i sin tur nödvändiga för att Italienska kvinnor själva ska kunna ha egna jobb då barn- och äldreomsorgen är i det närmaste obefintlig. Här har facken över hela EU problem med att hitta lösningar på hur hemarbetare ska organiseras på ett bra sätt och deras livsvillkor är alldeles för ofta bedrövliga.

Mest känt i Sverige är situationen inom bygg- och transportsektorn, där problem ofta är lika över hela Europa. Facket gör sitt bästa för att organisera alla arbetare men med bemanningsföretag, tillfälliga underentreprenörer och ofrivilliga egenföretagare fintar arbetsgivarna bort facken. Detta har märkts tydligt under krisen där få ordinarie anställda fått sparken i byggindustrin, det är istället tillfälligt anställda som fått gå i arbetslöshet helt utan fackliga förhandlingar.

Läget är minst sagt allvarligt på många håll i Europa och i Eurokrisens spår har läget försämrats ytterligare. På lösningssidan går det tyvärr trögt, men det rör på sig. ETF jobbar exempelvis mycket med att informera främst lastbilschaufförer redan i hemländerna om lagar och avtal som gäller runt om i Europa och funderar på möjligheten med Europeiska medlemskap i transportfacken, så en medlem i Bulgarien ska kunna företrädas av en ombudsman på svenska Transport.

TTIP och CETA kan förvärra läget

Om läget känns svårt just nu, så finns risken för ännu värre försämringar runt hörnet. TTIP, det stora handelsavtalet med USA, diskuteras just nu mycket i EU. Mindre diskuterat, men nog så viktigt, är motsvarande avtal med Canada, CETA. När det gäller avtalet med Canada har processen redan kommit mycket längre och även det innehåller den mycket omdebatterade mekanismen ISDS som möjliggör för företag att stämma stater i särskilda domstolar om lagstiftning ändras som minskar företagens vinster.

Facken i EU har tagit något olika ställning till handelsavtalen. De svenska facken är exempelvis mer positiva medan det tyska jättefacket IG Metall tydligt säger ifrån. Gemensamt är dock motståndet mot ISDS-domstolarna och krav på att USA ska godkänna ILO:s kärnkonventioner om exempelvis föreningsfrihet, rätten att teckna kollektivavtal och lika lön för lika arbete.

TTIP och CETA handlar helt enkelt inte bara om att vi ska slippa klorkyckling och att amerikanska riskkapitalister ska kunna stämma Sverige när vi förbjudit vinstuttag från välfärden. Avtalet kommer i värsta fall att skapa ytterligare press på villkor och löner på den europeiska arbetsmarknaden och även den amerikanska arbetarrörelsen ser i dagsläget en rädsla för att även deras villkor ytterligare riskeras att försämras.

Mer om TTIP finns exempelvis här: http://skiftet.org/kampanj/ttip

Dela den här sidan:

Kopiera länk