Pressmeddelanden

Seminariedag: Hur mår dagens socialtjänst?

Vänsterpartiet Storstockholms socialpolitiska nätverk arrangerar en seminariedag på ABF-Huset i Stockholm där vi bland annat frågar oss: Hur kunde det bli så här? och hur mår dagens socialtjänst?

Söndag 6/4 kl. 10 – 15 på ABF-huset i Stockholm arrangerar vi ett seminarium där både hjälpsökande och professionella inom socialtjänsten samt forskare får berätta om sina erfarenheter och kunskaper om dagens socialtjänst.

Vänsterpartiets socialpolitiska nätverk i Storstockholm har fått återkommande information om att det är svårt för de mest utsatta målgrupperna att komma i kontakt med och få det stöd de behöver från socialtjänsten. Dessutom har nätverket fått signaler både från brukarorganisationer och från personer som på andra sätt arbetar med socialt arbete, både utanför och inom socialtjänsten, om att socialtjänsten tar allt mindre ansvar för klienters hela situation.

Inom en alltmer pressad socialtjänst med knappa resurser och hög arbetsbelastning läggs ett stort ansvar på klinterna själva, även om det inte gynnar klienterna och utan en försäkran om att personerna själva klarar av att lösa sin situation. Det vi ser händer just nu är att frivilligorganisationer och andra finansierade samhällsfunktioner tvingas arbeta för att stödja människor med att ansöka om hjälp från socialtjänsten, eftersom många människor idag själva inte klarar av att göra det. Det kan exempelvis handla om att ha en telefon för att ringa en mottagningsenhet eller att beställa hem de papper som behöver lämnas in.

Vi vill genom det här seminariet belysa situationen för personer som är hjälpsökande hos socialtjänsten samt situationen för socialarbetare. Vi vill föra en diskussion om vad kommunens yttersta ansvar innebär, hur situationen ser ut och hur det drabbar utsatta målgrupper. Vi vill även diskutera hur vi vill att socialtjänsten ska arbeta och hur vi tillsammans kan vända den negativa utvecklingen.   

Program för dagen hittar du här: Hur mår dagens socialtjänst?

För mer info:
Karin Rågsjö, vice gruppledare Stockholmsvänstern
Telefonnummer 070-216 07 61

Dela den här sidan:

Kopiera länk