Event

Trafikkonferens om Mälardalen

Den 19 augusti arrangeras det en konferens för att diskutera kollektivtrafiken och infrastrukturen inom Mälardalen, dit distrikten i Storstockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Sörmland är inbjudna. Storstockholm deltar med åtta representanter, som utses av partiföreningarna utifrån en särskild uppdelning i sektioner.

Anmälan och frågor skickas till Gunilla Roxby Cromvall: [email protected]

Dela den här sidan:

Kopiera länk