Event

Socialpolitisk nätverksträff

Socialpolitiska nätverket bjuder in till en ny träff på Kafé Marx den 18 september kl. 18.30. Nätverket är till för socialpolitiker och socialpolitiskt intresserade och vi arbetar såväl med erfarenhetsutbyte som politikutveckling både internt i gruppen och politiskt i våra plattformar, utåtriktade seminarier och kontakt med exempelvis brukarorganisationer.

Välkommen på nätverksmötet för att planera höstens verksamhet.

För kontakt och frågor, kontakta Rebecca Hedenstedt på [email protected].

Kopiera länk