Event

Hemtjänsten i Stockholm – en pressad verksamhet

Hemtjänsten i Stockholm är pressad. Tiden räcker inte till för att ge en bra hemtjänst. Arbetsförhållandena är stressiga och resurserna för små. Uppföljningen brister. Samverkansproblemen är stora mellan huvudmännen och med den mängd företag som utför hemtjänst i Stockholm, mer än 200. I en stadsdel kan den äldre få välja mellan 90-100 företag. Verksamheten fragmentiseras. – Problemen i hemtjänsten belyses från olika professioner och av brukare. Diskussion om vad som krävs för att få en bättre hemtjänst.

Medverkande: Raili Karlsson, avdelningschef på äldreförvaltningen i Stockholms stad, Ulf Bjerregaard, vårdbiträde och huvudskyddsombud inom Kommunal på Södermalm, Elisabeth Bos, enhetschef vid Jordbro vårdcentral, distriktssköterska och doktorand, Heidi Rocco Mosander, verksamhetschef, Primärvårdsrehab Dalagatan, Ingegerd Paulsson, brukare, som läser ett avsnitt ur sin skrift Mina vårdbiträden och jag, om hemtjänsten

Tid: Torsdag 15 mars kl 18.00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41

Arrangör: Gemensam Välfärd i Stockholm och ABF Stockholm

Dela den här sidan:

Kopiera länk