Okategoriserade

Vänsterpartiet Storstockholms distriktsstyrelse nominerar Hans Linde till partiordförande

Vänsterpartiet Storstockholms distriktsstyrelse har idag nominerat Hans Linde – som utmärkt talare, engagerad och bred företrädare samt god lagspelare – till partiordförande för vänsterpartiet.

Det fanns olika åsikter i DS och en bred enighet om att alla namn som diskuteras har olika styrkor, men en majoritet förordade alltså Hans Linde. En minoritet stödde andra namn, flest Jonas Sjöstedt, men även Ulla Andersson och Rossana Dinamarca. DS kunde inte enas om två namn vid ett eventuellt delat ledarskap.

Distriktsstyrelsen vill betona att detta är distriktsstyrelsens – och inte hela distriktets – nominering. Distriktets partiföreningar nominerar också och det är inte säkert att de tar samma ställning som distriktsstyrelsen. 15 av 44 partiföreningar har hittills nominerat partiledare, varav en majoritet stött Jonas Sjöstedt, men även Ulla Andersson, Rosanna Dinamarca och Hans Linde har fått partiföreningsnomineringar. Flera partiföreningar har möten de närmaste dagarna fram till nomineringsstopp den 5 oktober.

Vänsterpartiet Storstockholms distriktsstyrelse kommer att initiera en diskussion om distriktskonferenser för nomineringar med mera inför kommande kongresser, för att kunna få en mer samlad distriktsdiskussion kring både person och politik inför kommande kongresser.

Distriktsstyrelsen har också tagit ställning till nomineringar till partistyrelse, programkommission, valberedning och revisorer, samt flera kongressmotioner på flera områden. Resultatet av dessa beslut redovisas senare.
För vänsterpartiet Stockholms distriktsstyrelse.
20111002

John Hörnquist
Ordförande, vänsterpartiet Storstockholm
[email protected]
08-6541318
0768146988

Skriv en kommentar