Event

Hur klarar vi äldreomsorgen?

Ett seminarium om äldreomsorgen idag och i morgon

 

Äldreomsorgen har genomgått stora förändringar under senare år. De totala resurserna har minskat samtidigt som antalet äldre över 80 år har ökat. Konkurrensutsättning och valfrihet har genomförts i stor omfattning, inte minst i Stockholm. Servicehus omvandlas till trygghetsboenden. Stora privata företag dominerar. Personalen, framförallt i hemtjänsten får en alltmer pressad arbetssituation. – Oron ökar över hur äldreomsorgen fungerar. Hur är kvaliteten? Vilka är problemen? Vad kan förbättras? Hur klarar vi äldreomsorgen i morgon?

Medverkande:

Marta Szebehely, professor i socialt arbete med inriktning mot omsorg, Sven-Erik Wånell, chef för Äldrecentrum, Lars Wettergren, ordförande i Kommunens Pensionärsråd i Stockholm, Margareta Bohman, ordförande i Kommunal Stockholms län, Lillemor Viklund, chef Södermalms Hemtjänst AB, Donald Monvall, ordförande i PRO Hässelby Villastad.

Torsdag 3 november kl 17.00 i ABF-huset, Sveavägen 41

Arrangörer: Gemensam välfärd Stockholm, PRO i Stockholm stad och ABF

För mer information, kontakta Britta Ring [email protected] eller Lars Wettergren [email protected]

Kopiera länk