Event

Fördjupningsstudier: Feminismens grunder

Fördjupningsstudierna handlar idag om feminismens grunder och det är Matilda Johansson, feministiska utskottet, som inleder. 18-00-20.00.

Kopiera länk