Event

Förra detta blästringsarbetare från Turkiet med flera demonstrerar utanför H&M

Sandblästring är en metod som gör att jeans ser naturligt och personligt slitna ut. Den här metoden användes inom gruv och byggindustrin i västvärlden. På grund av hög risk för arbetarna förbjöds metoden för 40 år sedan i flera europeiska länder.  Det är därför som många klädföretag i Europa valde att lägga ut produktionen till oreglerade länder som Turkiet, Syrien, Bangladesh eller Indonesien.

I Turkiet jobbade ofta unga människor frän landsbygden med sandblästring. Metoden är mycket farlig för arbetarnas hälsa. I fabrikerna använder man natursand som innehåller kvarts. Under blästring andas arbetarna in små kvartspartiklar som kan orsaka allvarliga skador i lungorna. (Silicos). Tills nu har 50 arbetare, som jobbade med sandblästring i jeansindustrin, dött . Enligt solidaritetskommitten för sandblästringsarbetare har cirka 600 arbetare insjuknat, men man befarar att siffran kommer att öka upp till ungefär  5000 personer.

2009 tvingades turkiska regeringen att införa ett förbud för att stoppa sjukdomen silikosis som orsakas av sandblästring. Men nu har sandblästringsverksamheten flyttats till Kina, Pakistan, Indien och Bangladesh. Frivilligorganisationer befarar att situationen i dessa länder snart ska likna vad som uppdagats i Turkiet.

17 svenska företag bland annat H&M, Kappahl, Lindex, Gina Tricot, Initex, Tiger of Sweden köpte stora mängder av sandblästrad jeans från Turkiet. Efter Fair Trade Centers avslöjande slutade de att köpa.

Svenska företag tjänade stora pengar genom att sälja sandblästrarade jeans. Nu måste de ta ansvaret och betala skadestånd till berörda arbetare och deras familjer.

  • Vi uppmanar svenska folket att inte köpa sandblästrade jeans.
  • Vi uppmanar svenska regeringen att verka för att införa förbud mot sandblästering i hela värden.

Därför har vi  bjudit in Abdülhalim Demir, före detta sandblästringsarbetare från Turkiet och medlem i Kommittén för sandblästringsarbetare  att upplysa allmänheten och berätta vad sandblästring innebär, och vilka risker arbetarna utsätts för när jeansen sandblästras och  hur man har lyckats förbjuda metoden i Turkiet.

Svenska kommittén för sandblästringsarbetare i Turkiet
För ytterligare information: Murat Kuseyri  073 975 15 08

Dela den här sidan:

Kopiera länk