Event

Välkommen till bostadspolitisk utbildningsdag i Stockholms Stadshus

Dagen syftar till att höja kunskapsnivån inom frågor som rör bostadsbyggande, upprustning och stadsplanering, ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan nämndledamöter från olika kommuner och konkreta verktyg för hur vi kan utveckla det bostadspolitiska arbetet ute i kommunerna. Då vi strävar efter att samtliga kommuner i länet ska vara representerade ser vi helst att minst en person kommer från samtliga nämnder och bolag som utbildningen riktar sig till.

Axplock ur programmet:

  • Forskare från institutet för Humangeografi på Stockholms Universitet kommer att tala om stadsplanering ur ett genusperspektiv
  • Danielle Zachrisson, bostadspolitisk samordnare på Jagvillhabostad.nu, diskuterar kommunala ver­k­tyg för ökat bostads­byggande
  • Lennart Tornell, professor i samhällsplanering vid Stockholms Universitet, talar om den nya Plan- och bygglagen
  • Georgios Tsiroyannis, boutredare Hyresgästföreningen Region Stockholm
  • Martin Hofverberg, förhandlare Hyresgästföreningen Region Stockholm och distrikts­styrelse­ledamot Vänsterpartiet Storstockholm talar om fastighetsekonomi, den nya lagstift­ningen kring allmännyttiga bostadsbolag och hur man kan använda de allmännyttiga bostadsbolagen för ett ökat byggande av hyresrätter och upprustning av miljon­programmen

Vissa av föreläsningarna kommer vara gemensamma för alla deltagare och vid vissa tillfällen kommer vi att dela upp oss bero­ende på om vi arbetar i en nämnd eller ett allmännyttigt bostadsbolag.

Tid är även avsatt för gruppdiskussioner, frågor och erfarenhetsutbyte. Program kommer att skickas ut till anmälda inom kort.

Utbildningen äger som sagt rum lördagen den 14 maj i Stockholms Stadshus, och kommer att pågå mellan klockan 10:00 och 17:00. Under dagen kommer det även att serveras lunch och fika.

Vänligen anmäl ditt intresse till ansvarig kursarrangör, Clara Lindblom från Vänsterpartiet i Stoc­k­holms Stadshus, senast den 25 april genom att skicka ett mail till [email protected].

Uppge vilken nämnd eller bostadsbolag du sitter i samt från vil­ken kommun du kommer.

Antalet platser är begränsade och kommer därför i första hand att tilldelas ledamöter och ersättare i berörda nämnder och bostadsbolag, och därefter till övriga intresserade.

Dela den här sidan:

Kopiera länk