Event

Studiecirkel ekonomi och historia

Vi läser boken:

Den moderna världens ursprung av Robert B. Marks

Marks utgår i sin bok från frågan hur och varför européerna kom att dominera 85% av världen år 1900. Den växande klyftan i världen har uppstått under de 200 senaste åren. För bara 200 år sedan stod två andra länder – Kina och Indien – för två tredjedelar av världsproduktionen. Hur gick vändningen gick till, hur kom industri och nationalstater att definiera vår värld ? En värld där befolkning, industri och jordbruksproduktivitet hade sitt centrum i Asien fram till 1750-(1800).

Bokens centrala argument är att denna utveckling inte var oundviklig utan historiskt betingad. Västerlandets moderna genombrott berodde inte på, som 1900-tals historiker förklarat på européernas överlägsenhet, bättre gener, klimat, kulturella värderingar etc. 1800-talet tillskrev överlägsenheten ett grekiskt arv av sekulärt, rationalistiskt och vetenskapligt tänkande.

Europa hade vissa unika egenskaper vilket gav det moralisk auktoritet och makt att sprida moderniteten till resten av världen och skaffa sig världsherravälde. Hur galen den teorin är kommer att klargöras när den industriella överlägsenheten hos en stor del av Asien jämför med Europa före 1800 visas i boken.

Marks stöder sig på nyare forskning som visar att egenskaper man en gång trodde var unika för Västeuropa även återfanns i Asien som från 1400-talet till 1800-talet ekonomiskt sett var världens mest utvecklade del. Den kräver ett annat perspektiv än européernas för att förklara hur vår globaliserade värld  har kommit att bli som den är.

  • Vid varje tillfälle diskuterar vi ett avsnitt i boken. Och andra upptryckta texter.
  • Köp boken och ta med till första mötet. Den finns att köpa i bokhandlar, på nätet och att låna på biblioteket.

Start : Tisdag 29 mars kl. 18.00, varannan vecka 6ggr.
Plats : Kafé Marx Kungsgatan 84 ög.

Anmälan till Kerstin Krebs [email protected], eller tel: 08-654 13 10. Var snäll skriv din mailadress efter ditt namn vid anmälan.

Arrangör: CMS och Studieutskottet Vänsterpartiets Storstockholmsdistrikt

Skriv en kommentar