Banner

Framtidskonferens

Framtidskommissionen kommer under några regionala konferenser i början av april att presentera och informera om sitt arbete samt vad som är på gång beträffande framtida strategiska utmaningar. Under konferenserna kommer även en sammanställning av Framtidskommissionens omfattande enkätundersökning, som skickats till mer än tusen medlemmar och f.d. medlemmar, och intervjuer med partifunktionärer att presenteras och ligga till grund för det som ska diskuteras på konferenserna. För att alla ska få möjlighet att ventilera och komma med tankar och åsikter finns därför ett pass med gruppdiskussioner inlagt.

Plats

Stockholms Universitet, Campus Frescati, Södra huset, Hörsal A2

Program

  • 11.30 – 12.00     Lunch på Lantis (bredvid Södra huset).
  • 12.00 – 12.15    Välkomsthälsning VSF Stockholm
  • 12.15 – 13.00     Strategier för en framtidsvänster
  • 13.00 – 14.00    Våra utmaningar
  • 14.00 – 16.00    Gruppdiskussioner och återsamling.

Frågor att fundera på inför konferensen:

  • vilka är Vänsterpartiets styrkor och svagheter politiskt och organisatoriskt sett?
  • vilka är Vänsterpartiets stora utmaningar de kommande 5-10 åren?
  • vad behöver Vänsterpartiet förändra för att nå våra mål?
  • vad kan vi göra på partiförenings-, distrikts- och central nivå?

Praktiskt

Konferensen äger rum lördagen den 9 april på Stockholms Universitet, med VSF Stockholm som värd. Karta över Frescati och T-bana, bussar finns här.
http://www.su.se/om-universitetet/huvudstadens-universitet/universitetsomraden/kartor-over-universitetets-omraden-1.7945

Mer information på Facebook.

Kopiera länk