Event

Manifestation för biblioteken i Nacka

Nacka-bibliotekens öde angår oss alla!

SFF har i ett öppet brev kraftfullt protesterat mot Nackas beslut att låta upphandla driften av alla sex folkbibliotek. Olika protestlistor har hittills fått stöd av mer än 4000 personer. Det finns också en stark medborgaropinion i Nacka för offentlig drift av biblioteken. Den 17 februari överlämnar SFF en skrivelse till Nacka kommun med krav på att riva upp beslutet. Samma dag görs en manifestation för biblioteken.

Alla författare och medborgare har – oavsett bostadsort – lika stort intresse av att stoppa folkbibliotekens privatisering i Nacka. I många av landets kommuner hoppas nämligen entreprenadsugna politiker på att få leka Följa John.

-Bibliotekens bestånd av böcker och annat material ska ha relevans över tid och ämnesområden, och rikta sig till alla befolkningsgrupper. Detta är inte förenligt med vinstmaximering … Det leder till att bibliotekens roll som motvikt till det kommersiella utbudet och till marknadens kortsiktiga agerande sätts på spel, säger ordföranden i SFF, Mats Söderlund, som även kommer att tala under manifestationen.

Plats: Forum Nacka, Romanstorget (utanför Melanders fisk)
Se karta 
Tid:  Torsdag 17 februari kl. 18.00

Länk till evenemanget på Facebook

Kopiera länk