Event

Socialistiskt forum: Vem är rädd för jämlikhet?

Klyftorna i Sverige har växt under 30 års tid. Nu visar forskning att det finns ett samband mellan ojämlikhet och försämrade skolresultat, ökad brottslighet och ohälsa. Trots det dominerades valdebatten av skattefobi och hårdare tag i skolan. Några rödgröna visionärer ger sin syn på varför jämlikhet tycks vara så hotfullt, och presenterar sina förslag för ett jämlikare Sverige.

Medverkande: Birger Schlaug, Josefin Brink, Marika Lindgren-Åsbrink, Stefan Carlén och Anette Lydén.

Arrangör: Nätverket för Gemensam Välfärd, LO-distriktet i Stockholms Län och Verdandi.

Dela den här sidan:

Kopiera länk