Banner

Vården ska ges efter behov

Människovärdesprincipen är överordnad alla andra principer inom hälso- och sjukvården och innebär att alla människor har lika värde, skriver Birgitta Sevefjord i ETC Stockholm.

Men i takt med att vinstintressen släpps in i vården – i synnerhet riskkapitalbolag som styrs av ansiktslösa aktieägare som vill tjäna pengar, inte utveckla vården – urholkas denna princip. Vårdval Stockholm i nuvarande form drar också åt detta håll genom att snabba, enkla besök premieras framför mer komplexa och genom att vårdföretagen i första hand söker sig till mer välbeställda områden. Till exempel har vi fått fem nya vårdcentraler på Östermalm men ingen ny vårdcentral i Botkyrka!

När vi låter ekonomismen ta över människovärdet reduceras vi från kunder på en vårdmarknad till vandrande tusenlappar som vårdbolagen konkurrerar om. Då har människan inte längre ett värde, som filosofen Immanuel Kant sade, utan priset har ett värde.

Det finns redan i dag avskräckande exempel på detta synsätt: När sjuksköterskor svarade i telefon på sjukvårdsupplysningen fick de 1 000 kronor i bonus om de klarade samtalen på 3,48 minuter eller kortare. Eller ­läkare på närakuten som får 100 kronor extra per patient om de hinner med fler patienter.

Vården är en grundbult i välfärden som vi ska finansiera gemensamt. Vården ska vara behovsstyrd – medicinska bedömningar och politiska prioriteringar ska styra. Mot det synsättet står dagens i växande grad efterfrågestyrda vård där patienten är en kund och vården en produkt på en marknad. Den utvecklingen, för att citera Vårdförbundet, ”leder till en segregerad hälso- och sjukvård som strider mot hälso- och sjukvårdens portalparagraf om vård på lika villkor.”

Det systemskifte som den borgerliga alliansen genomdriver leder till en utveckling som gör att politiken styr mindre och marknaden mer, eller för att uttrycka det på ett annat sätt: Demokratiskt valda företrädare för medborgarna minskar i makt och inflytande medan aktieägare i och utanför Sverige ökar sin makt. Insyn, meddelarfrihet och yttrandefrihet inskränks. Mot detta står en gemensamt ägd och finansierad sjukvård som vi inom vänstern – och en stor del av befolkningen – vill ha, det vill säga:

En vård som aldrig kan säga att du inte är lönsam.
En vård som inte kan flytta vinster till skatteparadis.
En vård som inte kan vägra kollektivavtal.
En vård som inte kan hävda att meddelarfrihet är underställt affärshemlighet.
En vård som ges efter behov oavsett om du är ­papperslös, rik eller fattig.

Birgitta Sevefjord
Vänsterpartistiskt oppositionslandstingsråd Stockholms läns landsting

Skriv en kommentar