artikel

Sex rödgröna löften till SL-resenärerna

Vi rödgröna är överens om att tillsammans lokalt och nationellt satsa 17 miljarder mer på kollektivtrafiken i Stockholm än de borgerliga partierna. Här är våra sex löften, skriver representanter för S, MP och V i Stockholms läns landsting.

Varje dag väntar och trängs hundratusentals människor på tåg och bussar. På många håll står vi som packade sillar, samtidigt som fler skulle behöva välja att resa kollektivt för klimatets skull. Situationen kräver politisk handlingskraft. Moderatledningen i Stockholms län har en plan för utbyggnad av kollektivtrafik där viktiga åtgärder inte är finansierade. Flera viktiga investeringar har skjutits upp.

Vi rödgröna föreslår sex åtgärder som ger stora effekter för resenärer i hela Stockholmsregionen efter valet. Vi rödgröna är överens om att tillsammans lokalt och nationellt satsa 17 miljarder mer på kollektivtrafiken i Stockholm än de borgerliga partierna.

1) Extra bussar, expresslinjer och busskörfält
Ett sätt att mycket snabbt minska trängsel och öka kollektivtrafikens kapacitet är att öka antalet bussar och inrätta fler direktbusslinjer. I väntan på att nya spårprojekt blir klara ökar vi busstrafiken i länet och ge bussarna egna permanenta körfält och prioritering vid trafiksignaler. Det gör att resenärerna kommer snabbare fram.

2) Sänk SL:s priser och slopa zonerna
Efter valet 2006 höjde moderatledningen priserna, slopade enhetstaxan och införde ett komplicerat zonsystem som inte följer kommungränserna. Vi rödgröna vill göra tvärtom. Att åka kollektivt ska vara prisvärt, enkelt och smidigt. Därför sänker vi priset på 30-dagarskortet till 650 kronor, befriar Stockholm från zonsystemet och återinför enhetstaxa för hela Stockholms län. En förköpt biljett ska kosta 24,50 – oavsett hur långt du reser.

3) Bygg Spårväg Syd från 2013
Moderaterna har skjutit upp byggandet av Spårväg Syd mellan Älvsjö och Flemingsberg till efter år 2020. Det är ett svek mot invånarna i södra länet. För att skapa sysselsättning och tillväxt i de södra delarna av Stockholms län behöver vi snarast bygga Spårväg Syd som binder samman Södertörn. Linjen är tänkt att knyta ihop tunnelbanans röda gren både mot Fruängen och mot Norsborg med pendeltåget. Genast efter valet påbörjar vi byggandet av Spårväg Syd.

4) Rusta upp lokalbanorna och bygg tunnelbana till Nya Karolinska
De nödvändiga upprustningarna av Saltsjöbanan, Roslagsbanan och Lidingöbanan drar ut på tiden och ska snarast slutföras. Utbyggnaden av en tunnelbanegren från Odenplan till Nya Karolinska i Solna är ett viktigt rödgrönt vallöfte.

5) Bygg klart Mälarbanan för fler pendeltågsavgångar
Citybanan är helt avgörande för att få en punktlig pendeltågstrafik, men innebär i sig inte att det går att sätta in fler tåg. För det måste även spåren norr om Citybanan byggas ut. Dagens regering har skjutit stora delar av den utbyggnaden på framtiden. Vi rödgröna lovar i stället att finansiera utbyggnaden fullt ut så vi kan införa 10-minuterstrafik på pendeln direkt när Citybanan står klar.

6) Satsa på cykling
Det saknas två miljarder i investeringar i cykelvägnätet i Stockholms län. Moderaterna har inte genomfört de planer för utbyggnad av cykelnätet som finns i Stockholms stad. Bra cykelbanor är en lönsam samhällsinvestering Våra partier vill göra en rejäl satsning på cykelvägar och trafiksäkerhet för cyklister och gångtrafikanter. Det ska också bli lättare att ta med cykeln i kollektivtrafiken.

Vi rödgröna vill förbättra vardagen för de stora grupper som idag utnyttjar kollektivtrafiken mest – kvinnor, unga, studenter och pensionärer. Kollektivtrafik som är prisvärd, bekväm och snabb ökar jämlikheten i Stockholmsregionen och bidrar till en hållbar storstadsutveckling.

Birgitta Sevefjord, (V), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting

Lars Dahlberg, (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting
Raymond Wigg, (MP), oppositionslandstingsråd, Stockholms län landsting

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk