artikel

Mer folk, fler resor

Kollektivtrafiken måste byggas ut och förbättras för att kunna möta behovet av resor hos Stockholms växande befolkning. Vänsterpartiet söker därför stöd i valet för att satsa sammanlagt 45 miljarder mer än de borgerliga på förbättrad infrastruktur i Stockholmsregionen.

Snabba bussar

I ett kort perspektiv är bussar det bästa sättet att möta människors behov av smidiga resor. Med nya expressbussar till exempelvis Cityterminalen får vi effektiva direktförbindelser.
Genom att satsa på moderna miljöbränsledrivna fordon och trådbussar kan vi snabbt skapa en klimatanpassad och tillgänglig kollektivtrafik som ett attraktivt alternativ till bilen.

Utbyggd T-bana

Tunnelbanan är Stockholms livsnerv. En ny sträcka byggs mellan Odenplan och Norra stationsområdet. På sikt förlängs tunnel-banans blå linje mot Nacka.

Miljövänliga spår

Vi ska i likhet med många andra storstäder satsa på modern och miljövänlig spårvägstrafik.

  • Tvärbanan byggs ut runt Stockholm.
  • Spårväg Syd byggs i en första etapp mellan Kungens Kurva och Flemingsberg. Andra etappen går österut mot Älvsjö och Skarpnäck.

Kapaciteten på järnvägsnätet förbättras för att möjliggöra tätare trafik och minska risken för störningar. När Citybanan blir klar 2018 ska också Mälarbanan vara färdigutbyggd. Då kan pendeltågen gå betydligt oftare än idag och risken för förseningar minskar.

Standarden på både Nynäsbanan och Roslagsbanan ska förbättras och Saltsjöbanan rustas upp och knytas ihop med Tvärbanan. Alla fordon ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Cykla mer

Tillsammans med kommunerna gör vi ordentliga satsningar på att förbättra för alla cyklister. Vi bygger nya cykelbanor och cykelparkeringar med tak vid stationer och busshållplatser. Vi vill också utveckla systemet med lånecyklar över hela länet.

Dela den här sidan:

Kopiera länk