Nyheter

Hoppfulla unga gör trygga orter  

Risken för att drabbas av våld beror idag till stor del på vem du är och var du bor.

Om du är arbetarklass, kanske med utländsk härkomst, och bor i ett fattigt område är sannolikheten större att du utsätts för våld. Det är en levd verklighet för dig och mig och alla oss som tagit stryk av samhällets nedskärningar och vinstjakt.   

Ingen har undgått alla dessa skjutningar som drabbat så många den senaste tiden. Så många föräldrar som fått göra det ofattbara, att begrava sina barn.

Våra unga rekryteras in i droghandel och andra kriminella miljöer när det inte finns tillräckliga vägval i livet. Tillsammans med otrygga boendemöjligheter och skola som inte är för alla, skapar det en grundläggande brist på trygghet som är svår att ta sig ur. 

Många unga i orten utsätts dessutom för strukturell rasism och misstänkliggörs av poliser och väktare som i stället borde skydda våra barn. Det är unga människor som varje dag lever med konsekvenserna av politikens demonisering av invandrare och muslimer. När samhällets klyftor växer, gör också kriminalitet det.  

En fritidspedagog håller i en minnesstund i stället för basketaktivitet, en förälder vaknar med mardrömmar om dödsskjutning, en fjortonåring på elsparkcykel som langar tramadol i brist på framtidstro. För alla dessa har samhället svikit under lång tid. 

Högt uppsatta borgerliga politiker och debattörer skuldbelägger föräldrarna och blundar medvetet för allt det engagemang och driv som finns i olika förorter bland föräldrar och ideella krafter. De har påbörjat det svåra arbetet mot förändring och det är dags att politikerna krokar arm och tar ansvar.

Vi kan vända det med en progressiv politik för trygghet. 

En bekant pratade med några killar kring åldern tretton till sjutton som levererade droger från ett område till ett annat i en Stockholmsförort. Hon uttryckte sin oro och undrade varför de gör detta och en av pojkarna sa att han ändå kommer att dö ung, varför skulle han göra något annat. Tillgängliga vägval blir med andra ord viktiga. Häromveckan kom nyheten om att antalet unga som sökt sig till avhopparprogram fyrdubblats det senaste året 

(https://www.dn.se/sthlm/rekordmanga-gangkriminella-i-stockholm-vill-hoppa-av/).

Hur förändrar vi situationen?

Vi behöver våga ta ett helhetsperspektiv och lyssna på viktiga röster och ideella krafter i drabbade områden, vi behöver arbeta för ett samhälle som håller ihop och en politik som jobbar proaktivt och långsiktigt för alla unga.

Avhopparverksamhet

Dessa ungdomar är trötta och orkar inte mer, säger polisens avhopparsamordnare. Våra unga förtjänar bättre och vi tror på starka och tillgängliga avhopparverksamheter som ett sätt att hjälpa barn och unga ur våldspiralen. För ingen vill vara där, behovet att lämna det kriminella livet är stort och det måste vi tillsammans ge möjligheter för.  

Ökade resurser till socialtjänsten

Många unga som dragits in i kriminell verksamhet har även ett eget missbruk, något som lyfts av avhopparsamordnaren. “De självmedicinerar för att orka med ett liv i samhällets sprickor och de destruktiva sammanhang de tvingats in i.” Det betyder att fungerande vård- och behandlingsmöjligheter för barn och unga också är en förutsättning för att få bort drogerna från våra gator. Här behöver vi skjuta in mer resurser för att möta det behovet.   

Satsa på unga 

Andra viktiga åtgärder är levande och trygga utemiljöer i våra förorter med kulturliv, fritidsgårdar och stor vuxennärvaro men också en omfattande uppsökande verksamhet som erbjuder stöd och hjälp för såväl barn som myndiga.

Rättssäkert stärkt rättssystem

Vi vill bemöta våldet med ett fungerande och närvarande rättssystem. Detta måste bestå av fler poliser med ett relationsbyggande och långsiktigt fokus och det kommer att kräva stora förändringar i hur polisen arbetar. Myndigheter behöver resurser för att ta krafttag mot rasprofilering och prioritera att poliser har en stark förankring i de områden de ska skydda.

Förtroendebyggande fokus

Att öka förtroendet för polis, myndigheter och samhälle är nödvändiga satsningar för de som menar allvar med att rubba förutsättningarna för drog- och vapenhandel i våra orter.   

Sluta svartmåla områden

De allra flesta som bor i våra områden skulle inte vilja bo någon annanstans, detta visar Folkets Husbys trygghetsundersökning 2020 (https://folketshusby.se/kunskap-rapporter/). Det finns en stark grannsämja, ett enormt driv och en skönhet här men det kommer i skymundan när orten svartmålas av media och högern.

Marknadsskolan

En fungerande skola som hinner att fånga upp är den viktigaste faktorn vi har för att skapa hopp och framtidstro bland unga. Marknadsstyrningen av skolan gynnar friskolor och gör att kommunala skolor förlorar. Ett system som slår mot de med redan sämst förutsättningar. Vi måste stoppa vinstjakten i skolan och satsa på öka jämlikhet och få stopp på systemet som nu tillåter de vinstdrivna friskolorna att segregera barn.

Vi måste själva vara problemformulerare av de utmaningar vi faktiskt möter och de lösningar vi vill se. 

Organiseringen i våra områden har en sprängkraft som driver hela samhällsutvecklingen framåt.

Tillsammans bygger vi framtiden

Vi vill köa till kulturhuset, inte till vårdcentralen. Vi vill att barnen i orten ska spara på barndomsminne, inte att vi sparar in på deras utbildning. Vi vill se fler fritidsgårdar som kan ge fler chanser till andrum och relationer till trygga vuxna. Vänsterpartiet vill tillsammans med civilsamhället bryta våldsspiralen och skapa trygga orter med hoppfulla unga.

Vänsterpartiet Storstockholm har nu börjat vårt arbete med trygghet och hoppet kommer från vänster och jobbar med en kampanj vi kallar Trygghetsturnén.

Vi använder oss av taggen #trygghetär och visar på att trygghet är så mycket mer än högerns rop på enkla lösningar.

Vad är trygghet för dig?

Elena Karlström – Distriktsordförande Storstockholm

Dela den här sidan:

Kopiera länk