artikel

Klart med folkomröstning om Förbifarten

Den uppgörelse om kollektivtrafik och infrastruktur i Stockholmsregionen som de rödgröna partierna presenterar i dag, innebär att en folkomröstning kommer till stånd om Förbifart Stockholm.

I omröstningen, som ska hållas den 23 september 2012, får invånarna i Stockholms län välja mellan två alternativ. Det ena handlar om att bygga ut kollektivtrafiken med nya spår, tunnelbana och stationer och det andra att bygga den nord-sydliga motorvägen Förbifarten. Båda alternativen har samma investeringskostnad.

– Jag är oerhört glad och lättad över att vi uppnått ett resultat vad gäller Förbifarten. Redan i december förra året gick vi i Vänsterpartiet ut och krävde folkomröstning i frågan. I en investering av den här storleksordningen är det självklart att Stockholmarna själva ska få ta ställning. Det är demokrati som vi vill se den, säger Birgitta Sevefjord (V), oppositionslandstingsråd.

– Beslutet om Förbifarten ska inte avgöras i slutna rum, utan direkt av folket. Nu blir de två alternativ som det står emellan tydliga, en kollektivtrafiksatsning som binder ihop hela Stockholmsregionen eller Förbifarten. En folkomröstning är också motiverad av det faktum att frågan skär rakt igenom partiernas väljarkår, säger Ann-Margarethe Livh, oppositionsborgarråd.

För mer information:

Birgitta Sevefjord (V)
Oppositionslandstingsråd
tel. 070 – 737 41 17

Ingrid Falk, pressekr.
Tel. 070 – 737 41 16

Ann-Margarethe Livh (V)
Oppositionsborgarråd
Tel. 076 – 122 91 03

Annie Olausson, pressekr.
Tel. 076 – 122 95 19

Dela den här sidan:

Kopiera länk