sida

Pia Ortiz

pia


Pia Ortiz är antirasistisk kämpe och , hon bor i hyresradhus i Salem tillsammans med sambo och har två vuxna barn.

Vad är er viktigaste fråga?
Vi vill ha ett kommunalt bostadsbolag för att kunna bygga hyresrätter med billiga hyror. Om man inte har ett kommunalt bostadsbolag kan vi inte påverka hyrorna. Vi sitter i knät på privata byggherrar som inte är intresserade av att bygga hyresrätter utan istället av kortsiktiga vinster genom att bygga bostadsrätter.

Vad säger de andra partierna om det?
De har varit emot. Men efter tjat från vår sida har de börjat förstå att det inte är en kostnad. Bostadsbolag ägs ju av kommunen och går normalt sätt inte med förlust.

Varför engagerade du dig i Vänsterpartiet?
Jag har alltid varit engagerad, men att jag började engagera mig politiskt var i samband med vår årligt återkommande nazistmarsch, då gick jag med i Vänsterpartiet.

Vad då för årlig nazistmarsch?
Den fanns från 2000 och hade parollen ”Stoppa det svensk fintliga våldet” och var under en period Nordeuropas största nazistmarsch. Det var minne av pojke som dräptes i Salem under ett ungdomsbråk.

Jag har sett att du varit antirasistiskt aktiv i Salem, varför har du varit det?
För att jag inte tycker att nazister ska få marschera ostört. Men också genom att jag startade en annan organisation, ”Stoppa nazismen aktivt icke våld”, ville ge Salemborna ett arbetssätt som passade dem att protestera på.
Väldigt många salembor har ju undvikit att vara ute den dagen, de har också en förvrängd bild av vad antirasistiska rörelser står för. Då behövde vi vara tydlig med att ha icke-våld som arbetsmetod. Det visuella budskapet var det viktigaste, det vill säga att vi står tysta med minnesark över nazismens offer utan att riskeras att bli indragna i provokationer.

Varför hålls inte nazimarschen idag längre?
Salemfonden lade ner, jag tror det beror på att salemborna började synas själva mot nazisterna. Handlarna i Rönninge gick ihop om en julmarknad, tidigare stängdes all verksamhet ner, nu bestämdes det istället att alla skulle ut på torget. Budskapet var att vi anpassar oss inte efter nazisterna. Då flyttades nazidemon till Stockholm, den var där en gång och sen lades den ner.

Hurra! Vad är ditt favoritslagord?
Oj… Jag hörde något intressant häromdagen… ”Drakar lyfter i motvind”, alltså att man kan bli starkare av mothugg också.

Intervju, Seluah Alsaati

Dela den här sidan:

Kopiera länk