sida

Mats Skoglund

Mats-Skoglund

Värmdö kommun vill ha invånare med goda inkomster”

Mats Skoglund är Vänsterpartiets ordinarie ledamot i kommunfullmäktige i Värmdö, han arbetar för fler hyresrätter så att fler kan flytta in i kommunen. Mats är 71 år och bor i ett rött hus utanför Gustavsberg.

Hur gick valet?

Något bättre än 2010. Vi behöll vårt mandat men var 30 röster från ett andra mandat.

Vad drar ni slutsats av det?

Om vi hade vetat att det bara behövdes 30 röster till hade vi kunnat jobba på lite till. Men vi gjorde vad vi kunde.

Hur länge sen hade Värmdö ett rödgrönt styre?

Det var på 80-talet, jag bodde inte här då ens. Men mellan 2002-2006 var det S, MP, C och KD som styrde.

Varför är det så borgerligt i Värmdö?

Gustavsberg var ett brukssamhälle där var det rött tidigare, men efter kommunsammanslagningen kom även Värmdö med och då blev det blått. Det är mycket rika människor som bor i Värmdö.

Vad driver ni för frågor i kommunen?

Vi driver fler hyresbostäder. Vi driver färre barn i barngrupperna i förskolan och högre kvinnolöner. Och bättre kollektivtrafik och fler gång och cykelvägar.

Vi har föreslagit att man ska ha en ombytesbussterminal vid Ingarökrysset. Motionen avslogs men nu är de ändå på väg att planera terminalen. Så brukar det vara. Vi brukar inte få igenom något formellt, men sen genomför de en del saker som vi har föreslagit ändå. Hela oppositionen pratar för och röstar på våra motioner.

Varför vill ni ha ombytesterminalen?

Värmdö kommun är olika delar, tanken är att man snabbt ska kunna byta buss där, då blir det tät trafik. Bussterminalen ska vara för snabba byten. Det blir kortare restider.

Vad jobbar ni med framöver?

Vi vill öka byggandet för hyresrätter. Det behövs 500 nya hyresrätter per år och vi har presentera på pappret var de ska ligga. De ligger i Gustavsberg och andra centrumområden. Vi vill förtäta i bra kollektivtrafiksleder. I Gustavsbergs centrum finns det behov av nyinflyttning eftersom det är överkapacitet i förskolorna och skolorna.

Varför bygger inte Värmdö tillräckligt?

Det byggs nu men det är mest bostadsrätter. De här blå kommunerna vill ha ”rätt sorts” invånare. De vill ha invånare med goda inkomster som röstar blått.

Sista frågan, vad är ditt favoritslagord?

Haha, slagord vad är det? Det var länge sen jag ropade slagord… På 1 maj är jag funktionär och hinner inte skrika slagord för jag städar på Medborgarplatsen.

Intervju, Seluah Alsaati

Dela den här sidan:

Kopiera länk