• Hem
  • Valledar och or...
sida

Valledar och ordf. träff 11/6

Här hittar ni presentationer och dokument för nedladdning efter valledar- och ordförandeträffen 11 juni.

 

Powerpointpresentationen: Valledar-ordförandeträff_11juni_2014

Sammanfattning: Ordförande och valledarträff 11 juni 2014

Synpunkter och kommentarer: Synpunkter och kommentarer

Valhandboken: valhandbok_2014

Valskolan: Valskolan-140404

Fördelning av valtidning och landstingsfoldrar: Valtidning och landstingsfoldrar FÖRDELNING

Föredrag från aktivistutbildningarna (fler laddas upp under tiden): http://storstockholm.vansterpartiet.se/valutbildning/studiematerial/

Resursbanken, allt möjligt bra att ha: http://www.vansterpartiet.se/resursbanken

 

Kopiera länk