sida

Utskott

Utskotten tillsätts av distriktsstyrelsen. Partiföreningen och enskilda medlemmar kan nominera medlemmar till utskotten och distriktsstyrelsen fastställer därefter vilka som ska ingå i utskotten. Utskotten kan sedan bjuda in andra i arbetet i specifika frågor. Du kan också själv ta kontakt med utskotten om du är intresserad.

Fackliga utskottet
Utskottet ska stärka och utveckla det facklig-politiska arbetet i distriktet. Viktiga målsättningar är att bilda fler fackligt-politiska branchföreningar och lyfta de fackliga frågorna genom studier och diskussioner.
Kontakt: Robert Mjörnberg
E-post: [email protected]

Interneministiska utskottet
Utskottets uppgift är att stärka och utveckla det internfeministiska arbetet i distriktet. Det handlar att stärka de kvinnor som finns i föreningarna och implementera den internfeministiska handbok som finns. 
Kontakt: Millaray Rubilar
E-post: [email protected]

Solidaritetsutskottet
Solidaritetsutskottet
ska ska stärka och utveckla samarbetet med solidaritetsföreningar, sprida kunskap om partiets internationella politik, hålla kontakt och samarbeta med inom partiet befintliga och närstående organisationer. 
Kontakt: Elena Karlström
E-post: [email protected] 

Antirastiska utskottet
Utskottets ska fortsätta och utveckla diskussionen om hur vi bäst bemöter rasister och främlingsfientliga. I det arbetet ska utskottet stödja nätverksbyggande och ansvara för distriktets medverkan vid antirasistiska aktiviteter så som kristallnatten. Utskottet ska bidra till att skapa breda och folkliga motrörelser som inte har en snäv vänsterprofil eller stänger ute icke-vänsterorganisationer.
Kontakt: Marlene Karlén
E-post:  [email protected]

Klimat- och miljöutskottet
Utskottet ska arbeta för att stärka och utveckla klimat- och miljöarbetet i distriktet. Några av utskottets konkreta uppdrag under verksamhetsperioden Stödja och underlätta nätverksbyggande för medlemmar som är aktiva i miljö- och klimatfrågor och att leda kampanjer på området, exempelvis mot förbifarten. Utskottet ansvarar även för distriktets medverkan vi klimat- och miljödemonstrationer och manifestationer samt som stöd åt studieutskottet i frågorna. Här hittar du mer information om miljö- och klimatutskottet.
Kontakt: Samuel Skånberg
E-post: [email protected]

 

 

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk