sida

Utskott

Utskotten tillsätts av distriktsstyrelsen. Partiföreningen och enskilda medlemmar kan nominera medlemmar till utskotten och distriktsstyrelsen fastställer därefter vilka som ska ingå i utskotten. Utskotten kan sedan bjuda in andra i arbetet i specifika frågor. Du kan också själv ta kontakt med utskotten om du är intresserad.

 

Studieutskottet
Studieutskottet planerar och arrangerar utbildningar på olika nivåer. Nybörjarkurser, styrelseutbildningar, fördjupningsstudier i politik och organisation och studier för parlamentariskt valda är prioriterade områden.
Kontakt: Babak Ghorani
E-post: [email protected]

Fackliga utskottet
Utskottet ska stärka och utveckla det facklig-politiska arbetet i distriktet. Viktiga målsättningar är att bilda fler fackligt-politiska branchföreningar och lyfta de fckliga frågorna genom studier och diskussioner.
Kontakt: Robert Mjörnberg
E-post: [email protected]

Feministiska utskottet
Utskottets uppgift är att stärka det feministiska arbetet i distriktet. Det handlar både om det internfeministiska arbetet så som att stärka de kvinnor som finns i föreningarna. Men självklart också om att utveckla politik genom studier och debatt samt arrangera utåtriktade aktiviteter under tex 8 mars och feministiskt forum.
Kontakt: Amra Bajric
E-post: [email protected]

Antirastiska utskottet
Utskottets ska fortsätta och utveckla diskussionen om hur vi bäst bemöter rasister och främlingsfientliga. I det arbetet ska utskottet stödja nätverksbyggande och ansvara för distriktets medverkan vid antirasistiska aktiviteter så som kristallnatten. Utskottet ska bidra till att skapa breda och folkliga motrörelser som inte har en snäv vänsterprofil eller stänger ute icke-vänsterorganisationer.
Kontakt: Joanna Castro Echeverri
E-post:  [email protected]

Klimat- och miljöutskottet
Utskottet ska arbeta för att stärka och utveckla klimat- och miljöarbetet i distriktet. Några av utskottets konkreta uppdrag under verksamhetsperioden Stödja och underlätta nätverksbyggande för medlemmar som är aktiva i miljö- och klimatfrågor och att leda kampanjer på området, exempelvis mot förbifarten. Utskottet ansvarar även för distriktets medverkan vi klimat- och miljödemonstrationer och manifestationer samt som stöd åt studieutskottet i frågorna.
Kontakt: Samuel Skånberg, E-post: [email protected]

HBTQ-utskottet
Utskottet ska bevaka de hbtq-politiska frågorna i Stockholmsregionen och initiera aktiviteter, debatt och utspel om man finner det nödvändigt. Utskottet ska även ansvara för Vänsterpartiets deltagande på IDAHO-firandet och Pride-festivalen.
Kontakt: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

Kopiera länk