Zofia Laine

Partiförening: Vita Bergen
E-post: [email protected] 

Min nuvarande sysselsättning: Internationell koordinator på KTH

Vilken är den viktigaste frågan för Vänsterpartiet Storstockholm inför valet tycker du? Politiskt så tycker jag att det är viktigast att vara ett tydligt antirasistiskt parti. Som visar att vi ser problem som folk är missnöjda med och presenterar en tydlig lättbegriplig analys av att problemet är privata överklassaktörer, inte invandrare/muslimer/andra grupper som skuldbeläggs. 

Organisatoriskt så måste det bli högt i tak, och samtidigt behöver vi ena oss och stå tillsammans med siktet på samma mål. Det behövs också tas en funderare kring digitalisering och hur vi kan använda oss av olika kommunikationsplattformar (både internt och externt).

Skriv en kommentar