Pensionärsklubben

Pensionärsklubben

Pensionärsklubben  är en förening för pensionärer, oberoende av bostadsort. Du kan vara medlem både i din lokalförening och i pensionärsklubben om du vill.

Kontaktperson för pensionärsföreningen är Eili Hirdman, 072-301 41 40.