Nätverk

Nätverk

Nätverken är ett komplement till övrig verksamhet. De är öppna för alla medlemmar att engagera sig i och syftar till att möjliggöra för fler medlemmar att vara aktiva efter eget tycke och smak. Vi startar gärna upp fler utskott för att möjliggöra ännu mer aktivitet i distriktet. Hör av dej till [email protected] så hjälper vi dej att komma igång.

 

Aktivistnätverket
Aktivistnätverket arbetar med utåtriktade aktiviteter, till exempel fika mot rasism, dörrknackning, kafékvällar med olika politiska teman, mm. Alla medlemmar som vill engagera sig och upprätthålla en närvaro av Vänsterpartister i det offentliga rummet är välkomna att ansluta sig till nätverket.

Kontakt:
Sanna Sjögren
E-post: [email protected]
Facebook: Aktivistnätverket

 

Skolpolitiska nätverket
Skolpolitiska nätverket kommer till en början mestadels agera informationsspridare och kartlägga vilka inflytanden vi har i dagsläget med ledamöter och vänsterpartister inom t.ex. lärarfacken, men målet är att kunna diskutera och påverka framtida politiska beslut och hur vi kan arbeta med skolfrågan i det privatiserade Storstockholm.

Kontakt:
Distriktsexpeditionen
E-post: [email protected]
Facebook: Studiepolitiska nätverket

 

HBTQ-nätverket
Nätverket är till för Vänsterpartister som är särskilt aktiva och intresserade av HBTQ -politiska frågor. Vi vill inspirera varandra genom idéutbyte och utveckla Vänsterpartiets politik i hbt-frågor. Genom nätverket vill vi också stärka vår närvaro i den svenska HBTQ-rörelse.

Kontakt:
Web: http://hbtq.vansterpartiet.se/
Facebook: HBTQ-Vänstern
E-post: [email protected]