Varför vill inte allianspartierna i Stockholms läns landsting diskutera sin hälso- och sjukvårdspolitik?

Hälso- och sjukvården i Stockholms län håller på att förändras dramatiskt. Vårdval Stockholm har inneburit en kraftig utbyggnad av offentligt finansierade men kommersiellt drivna vårdcentraler. Det har uppskattats av många men också kritiseras, bl a för att det premierar snabbt avklarade patienter på bekostnad av dem med större behov. Vid en hearing i november 2009 (Gemensam Välfärd: Vårdval Stockholm – kritiken växer) framförde t.ex. distriktsläkaren Gunnar Berglund vid Älvsjö vårdcentral att ”gamla och kroniskt sjuka offras på tillgänglighetens altare”. Vid samma hearing framhöll flera att ersättningssystemet i Vårdval Stockholm inte tar hänsyn till de större behoven i socialt utsatta områden...