Event

Inspiration världen – Global rättvisa nu

Den 11 september arrangerar ett trettiotal föreningar och folkhögskolor forumet ”Inspiration Världen – Global Rättvisa Nu”. Det blir fem debatter, tretton föredrag och åtta filmer på ABF-huset i Stockholm och avslutas med en kulturmanifestation på Sergels Torg. Teman för i år är handel, global rättvisa, klimat och mänskliga rättigheter. Ett axplock ur programmet: Det finns ingen planet B – hur vill riksdagspartierna uppnå en rättvis och hållbar värld? Medverkande: Birgitta Ohlsson EU-minister (FP), Gustaf Fridolin (MP), Jens Holm (V), Caroline Szyber (Kd), Abir Al-Sahlani (C), mfl. Ska våra pensionspengar investeras i oetiska företag? Debatt om AP-fondernas investeringar i Lundin Petroleum...

Bli väljarnas välfärdsguide till valstugan!

Gemensam Välfärd genomför flygbladsutdelning, dela ut välfärdstestet, sprida Budkavle för välfärd, samtala med folk om välfärden i valet, mm. Vill du vara med och påverka genom att snacka med folk och vara deras bollplank och välfärdsguide till valstugorna: Vad handlar valet om?, Vad pressa partifunktionärerna på? Boka då in dessa datum och anmäl dig till planeringsgruppen (nedan)! Aktiviteterna genomförs tillsammans med fackliga aktivister samordnade via LO-distriktet i Stockholms län. För att vara med och bidra behöver du absolut inte kunna allt om välfärden eller GV. Det konstruktiva samtalet och tankeutbytet är ju huvudsaken, och det finns gott om material på...

Bli väljarnas välfärdsguide till valstugan!

Gemensam Välfärd genomför flygbladsutdelning, dela ut välfärdstestet, sprida Budkavle för välfärd, samtala med folk om välfärden i valet, mm. Vill du vara med och påverka genom att snacka med folk och vara deras bollplank och välfärdsguide till valstugorna: Vad handlar valet om?, Vad pressa partifunktionärerna på? Boka då in dessa datum och anmäl dig till planeringsgruppen (nedan)! Aktiviteterna genomförs tillsammans med fackliga aktivister samordnade via LO-distriktet i Stockholms län. För att vara med och bidra behöver du absolut inte kunna allt om välfärden eller GV. Det konstruktiva samtalet och tankeutbytet är ju huvudsaken, och det finns gott om material på...

Håll ihop

I Sverige är vi bra på att ta hand om varandra. Vi tycker till exempel att det är självklart att alla barn ska få gå i en bra skola var dom än bor. Vi tycker också att det är självklart att alla ska få lika bra sjukvård oavsett hur mycket pengar man har och att man ska kunna betala hyran även när man blir sjuk eller arbetslös. Dom flesta av oss tycker också att det är självklart att det ska fortsätta vara så här även i framtiden. Men det är inte självklart. Rösta på Vänsterpartiet.

Rätten att kommunicera fritt

Tekniken ställer oss inför ett vägval: vi kan använda den föratt bygga ett övervakningssamhälle, eller välja att inte göra det. De senaste åren har både EU och Sverige fattat en rad beslut som går ut på att brevhemligheten inte ska gälla på nätet: FRA, datalagringsdirektivet, Ipred. Det behövs en frihetsrörelse för personlig integritet! Du ska kunna kommunicera fritt – på nätet, på arbetet och i vardagen. Vi vill att brevhemligheten ska vara utgångspunkten för all lagstiftning. Den kan inte bara gälla fysiska brev. Därför vill vi ha en samlad lag om allmän kommunikationshemlighet. Rätten till en privat sfär måste vara...

Jämställdhet på riktigt

Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de yrken där många kvinnor arbetar, till exempel kan det vara svårt att få heltidsjobb. Efter jobbet fortsätter kvinnor arbetet hemma med matlagning, städning och disk. I relationer är det fortfarande så att kvinnor gör mer av hemarbetet. Resultatet är sämre ekonomi och mer stress och ohälsa. Många kvinnor känner också en rädsla i vardagen, som innebär att livsutrymmet krymper. Sexuella trakasserier, våld och övergrepp skapar rädsla, och bidrar till att många kvinnor inte känner att de äger tillträde...

Dags för klimaträttvisa!

20 procent av världens befolkning förbrukar hela 80 procent av jordens resurser. De rika länderna står också för närmare 80 procent av de klimatutsläpp som människan gett upphov till, men det är de fattiga länderna som drabbas värst. Det finns även stora skillnader inom de rika länderna. Höginkomsttagarens livsstil ger högre koldioxidutsläpp än låginkomsttagarens. Män belastar klimatet i högre grad än kvinnor. Vänsterpartiet menar att det är dags för klimaträttvisa. Den som belastar klimatet ska också betala för det. Konkret handlar det om att vi i Sverige måste sätta upp radikala mål för utsläppsminskningar inom vårt land. Vi måste också...

Världens bästa välfärd – utan privata vinster

Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården om sina åldrade kära släktingar och föräldrar till hemtjänstens omsorg. Välfärdsverksamheterna har en enorm betydelse för människors liv, frihet och trygghet. Därför vill Vänsterpartiet bygga världens bästa välfärd och göra det utan privata vinstintressen. Vård för alla I Stockholm kan föräldrar som har råd köpa sig rätten att besöka det privata barnsjukhuset Martina. Antingen köper man ett års-abonnemang eller så tecknar man en barnsjukvårdsförsäkring. Eller så betalar man vid dörren, 1 400 kronor per besök. Alla barn kommer inte att kunna...