• Hem
  • Nujin Alacabek ...
sida

Nujin Alacabek Darwich

Nujin

Mina föräldrars kamp för rätten till de mänskliga rättigheterna och rätten till sin kurdiska identitet, ligger till grund för mitt politiska engagemang”

Nujin Alacabek Darwich ser det som sitt uppdrag att vara en röst för de människor som annars inte får höras i samhället. Hon jobbar på Södertörns Tingsrätt och är numera också gruppledare för Vänsterpartiet Huddinge. Viktiga frågor för Nujin är social rättvisa och förbyggande arbete mot snedfördelningen mellan de olika kommundelarna, mot diskriminering och rasism för mera medborgar inflytande i Kommunen.

Grattis, du är nyvald gruppledare!
Tack! Det känns fantastiskt spännande, det är väldigt hedrande och otroligt roligt att få möjlighet att påverka politiken för våra medborgare.

Hur gick det för Vänsterpartiet i valet?
Vi ökade våra mandat från tre till fyra och samtliga av dessa är kvinnor. Så det gick bra för oss! Och om vi vore fler aktivister och hade mer pengar, är jag helt säker på att vi kan få ännu fler röster. Vi vet att många unga tjejer röstade på Vänsterpartiet och det är förstås bra för vi är ju ett feministiskt parti.

Hur är det politiska läget i Huddinge?
Det har varit många förhandlingar. Väljarna röstade för en röd-grön politik, men i och med att vi har två mindre lokala partier som gick med det borgerliga blocket, så får SD en vågmästarroll. Borgarna har drivit igenom att nämnderna ska ha jämnt antal ledamöter. Det är väldigt tråkigt och vi ser det som en varning vad gäller den politiska utvecklingen.

Vi inom V, S och Mp har också gått emot att vi ska kallas för oppositionsråd på grund av den speciella situationen. Alla gruppledare kallas nu för kommunalråd.

Vad tänker ni jobba för framöver?
Vi kommer fortsätta jobba för en politik som är öppen för alla människor och lyfta allas lika värde med fokus på jämställdhet och medborgarinflytande. En politik som välkomnar alla oberoende av tjocklek på plånboken. Men också en politik som inte ger något utrymme för främlingsfientlighet och rasism.

Det finns ett missnöje bland medborgarna i en del av våra mer mångkulturella kommundelar. Det finns brister inom förskolan, skolan och det sociala området, därför lägger vi mer pengar till detta.

Vi tycker att man ska kunna erbjudas heltidsanställningar inom bland annat äldreomsorgsvården, där många kvinnor arbetar. Vi tycker det är viktigt att jobba med förebyggande åtgärder och lägger mer resurser än vad det borgerliga blocket gör på att få unga människor i arbete och sysselsättning. Vi vill skapa mötesplatser för unga och ha fler fältassistenter. Vänsterpartiet Huddinge arbetar för en utbyggd kollektivtrafik och fler cykelleder.

I Huddinge har vi en utpräglad bostadssegregation och det vill vi förändra. Om jag fick bestämma så skulle kommunens överskott inte bara samlas på hög, utan investeras i bostadsområdena. Privata bostadsbolag som försummar upprustning och service, ska inte accepteras av Kommunen.

Många unga tvingas bo kvar hemma väldigt länge mot sin vilja och barnfamiljer har svårt att få större lägenheter på grund av att det byggs väldigt lite hyresrätter. Många människor inte råd att köpa en bostadsrätt. Borgarna har i sin planering hittills, nästan enbart prioriterat bostadsrätter. Tvärtemot vad vi har föreslagit. De har även omvandlat cirka 1000 hyresrätter till bostadsrätter.

Varför blev du engagerad i Vänsterpartiet?
Mina föräldrars kamp för mänskliga rättigheter och rätten till sin kurdiska identitet ligger till grund för mitt politiska engagemang. Liksom många andra barn till politiska flyktingar i min generation, har jag fått bevittna smärtsamma orättvisor som en ung. Jag har upplevt brutal diskriminering och förtyck av det kurdiska folket. Detta har satt ett helt gett mig ett helt annat perspektiv vad gäller människors rätt till sin egen identitet, språk och kultur och garantin för mänskliga rättigheter. Jag mån om att få påverka och förändra det jag kan. Jag brinner för att alla människor ska få samma utrymme i politiken och samma förutsättningar för goda levnadsvillkor.

Jag ser många gånger att människor som kommer från svåra förhållanden kommer till Sverige och inte får vara med i samhället fastän de har många viktiga kompetenser med sig i bagaget. Jag vill vara deras röst och ser det ofta som en av mina uppgifter att föra deras talan i politiken. Det är ofta människor som har kämpat för att ta del av fred och frihet och de bör inkluderas i samhället, istället för den rasistiska politik som SD förespråkar.

Vad gör du på fritiden?
Jag spenderar mycket tid med min familj och min härligt energiska tvååring, som verkligen håller mig i gång. Jag tycker om att jogga och promenera i naturen. Min barndoms somrar tillbringade jag på vårt landställe i Derik som ligger i norra Kurdistan, sydöstra Turkiet. Därför känns väldig avkopplande att vara ute i naturen för mig. Jag reser gärna både i Sverige, som jag tycker är otroligt vackert och varierat, men även till andra länder och kulturer. Jag älskar att laga kurdisk mat och hittar gärna på nya recept särskilt för bakverk och desserter.

Intervju: Seluah Alsaati

Kopiera länk