• Hem
 • Nomineringar
sida

Nomineringar

Nomineringsanmodan för servicenämnden 
Vi söker en ledamot till Servicenämnden. Servicenämndens kärnverksamhet är administrativa tjänster. På uppdrag av kommunstyrelsen och andra nämnder ska servicenämnden svara för genomförandet av gemensamma administrativa processer.

Nämndens ansvar omfattar:
Ekonomiadministration 
Löneadministration
Upphandlingsstöd, samt genomförande av centralupphandlingar
Rekryteringsstöd
Kontaktcenter Stockholm
Lokalplanering
Gemensam växel
E-handelsstöd

Det är en liten nämnd och (V) har en ordinarie och en ersättarplats. Nämnden brukar ha möte ungefär en gång i månaden på tisdagar halv nio på morgonen vid Globen – mötet tar ca en halvtimme.

Det utgår inget årsarvode, bara ett sammanträdesarvode när man är närvarande på 520:- före skatt

En gång i halvåret ett halvdagsmöte på förmiddagen inkl. lunch.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholms stad och att vara medlem i Vänsterpartiet. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt kompletta uppgifter enligt följande:

 • Namn och titel
 • Adress
 • Telefon (även mobil)
 • E-postadress
 • Fullständigt personnummer

 Sista nomineringsdag är den 10 augusti 2020 kl. 12:00 Nomineringarna ska skickas till [email protected]

 


Nomineringsanmodan för stadsdelsnämnden Södermalm
Vi söker en ersättare till stadsdelsnämnden Södermalm. Stadsdelsnämnderna tar beslut om kommunal service och omsorg för dem som bor i stadsdelsområdet. Några av dessa frågor är kommunal skola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, stadsmiljöarbete, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, konsumentvägledning, fritids- och kulturverksamhet.

Grundkrav för nominering är att vara boende i stadsdelen och vara medlem. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Du som är intresserad kontakta din partiförening tydligt då de ansvarar för beredandet.

Till nomineringen behöver vi en motivering samt en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

 • Namn
 • Adress
 • Telefon (även mobil)
 • E-postadress
 • Fullständigt personnummer

 Sista nomineringsdag är den 10 augusti 2020 Nomineringarna ska skickas till [email protected]


Nomineringsanmodan för stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör

Vi söker en ersättare till stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör. Stadsdelsnämnderna tar beslut om kommunal service och omsorg för dem som bor i stadsdelsområdet. Några av dessa frågor är kommunal skola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, stadsmiljöarbete, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, konsumentvägledning, fritids- och kulturverksamhet.

Grundkrav för nominering är att vara boende i stadsdelen och vara medlem. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Du som är intresserad kontakta din partiförening tydligt då de ansvarar för beredandet.

Till nomineringen behöver vi en motivering samt en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

 • Namn
 • Adress
 • Telefon (även mobil)
 • E-postadress
 • Fullständigt personnummer

Sista nomineringsdag är den 10 augusti 2020 Nomineringarna ska skickas till [email protected]


Nomineringsanmodan till Fastighetsnämnden

Vänsterpartiet i Stockholms stad söker en ersättare till Fastighetsnämnden.

Fastighetsnämnden ansvarar för förvaltningen av stadens förvaltningsbyggnader, kommersiella byggnader och kulturbyggnader samt stadens anläggningar och markområden för idrott, bad och motion.

Fastighetsnämnden ansvarar även förvaltningen av fastigheter utanför kommungränsen. I förvaltningen ingår upplåtelser med hyresrätt och arrenden samt köp och försäljning av bostadsrätter, frågor om förvärv och överlåtelse av fastigheter, lokalförsörjningen till övriga nämnder i Stockholms stad.

Önskvärt är intresse för de sakfrågor som finns i denna nämnd samt vara beredd på att även delta i våra interna möten ca 1 kväll/månaden. Arbetet kräver att man kan avsätta tid för inläsning av handlingar samt möten med sin partigrupp i nämnden.

Det är spännande uppdrag och du kommer även få en inblick i det övriga arbetet som Stockholmsvänstern gör.

Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

 • Namn och titel
 • Adress
 • Telefon (även mobil)
 • E-postadress
 • Fullständigt personnummer

 Sista nomineringsdag är den 10 augusti kl. 12:00 Nomineringarna ska skickas till [email protected]. För frågor om uppdraget kontakta Clara Lindblom [email protected]


Nomineringsanmodan för stadsdelsnämnden Farsta

Vi söker en ersättare till stadsdelsnämnden Farsta. Stadsdelsnämnderna tar beslut om kommunal service och omsorg för dem som bor i stadsdelsområdet. Några av dessa frågor är kommunal skola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, stadsmiljöarbete, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, konsumentvägledning, fritids- och kulturverksamhet.

Grundkrav för nominering är att vara boende i stadsdelen och vara medlem. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Du som är intresserad kontakta din partiförening tydligt då de ansvarar för beredandet.

Till nomineringen behöver vi en motivering samt en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

 • Namn
 • Adress
 • Telefon (även mobil)
 • E-postadress
 • Fullständigt personnummer

 Sista nomineringsdag är den 10 augusti 2020 Nomineringarna ska skickas till [email protected] För frågor om uppdraget kontakta Marre Mayr [email protected]


Nomineringsanmodan till Skönhetsrådet

Vänsterpartiet i Stockholms stad söker en ledamot till Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet)

Skönhetsrådet har som uppgift att vara rådgivare åt kommunens förvaltningar när det gäller stadsmiljöfrågor. Vanligtvis fungerar rådet som remissinstans i detaljplane- och bygglovsprocessen men rådet får också självmant lämna förslag och framställningar till kommunens olika instanser. Dessutom kan privatpersoner skriva till rådet med förfrågningar om att få ärenden prövade.

Utöver de möten som Skönhetsrådet kallas till en gång i månaden sammanträder rådet i delegationsgrupper. Ledamöterna är uppdelade på tre grupper: delegerade för plan- och byggnadsärenden, delegerade för kulturvårdsärenden inklusive konst- och skyltärenden samt delegerade för naturvårdsärenden. Syftet med delegationerna är att förbereda rådets yttranden och att fördjupa frågeställningarna inom respektive ämne. Vanligtvis sammanträder de tre delegationsgrupperna samtidigt.

Önskvärt är intresse för de sakfrågor som finns i Skönhetsrådet samt vara beredd på att även delta i våra interna möten ca 1 kväll/månaden. Arbetet kräver att man kan avsätta tid för inläsning av handlingar samt möten med sin partigrupp i nämnden.

Det är spännande uppdrag och du kommer även få en inblick i det övriga arbetet som Stockholmsvänstern gör.

Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

 • Namn och titel
 • Adress
 • Telefon (även mobil)
 • E-postadress
 • Fullständigt personnummer

Sista nomineringsdag är den 10 augusti kl. 12:00 Nomineringarna ska skickas till [email protected]

Dela den här sidan:

Kopiera länk