• Hem
  • Nomineringar
sida

Nomineringar

Förtroendevald projektledare till 1 maj 2021
Var med och skapa ett 1 maj olikt något tidigare! Vänsterpartiet Storstockholm är van att skapa landets största 1 maj-firanden med runt 20 000 personer samlade för att tillsamman demonstrera. I våras fick vi dock ställa om till ett digitalt 1 maj-firande givet Corona läget i världen. Trots det lyckades vi dominera det digitala flödet samt skapa några riktigt fina lokala firanden. Mycket tyder på att även 1 maj 2021 behöver bli ett alternativt firande och vår ambition är att göra även det till ett fantastiskt firande.

Detta år vill vi återigen dominera det digitala flödet men vi vill också satsa lite mer på våra lokala firanden. Som förtroendevald projektledare är du tillsammans med den anställda projektledaren ansvarig för hela 1 maj-firandet, från planering till genomförande och utvärdering. Mellan er delas arbetet upp, där du kommer vara en nyckelperson i stöttandet av lokala firanden. Detta innebär bland annat att ta kontakt med och skapa samarbeten med dessa partiföreningar. Förutom det är även dina idéer för ett digitalt firande mycket välkomna.

Önskade erfarenheter och kompetenser
Vi ser gärna att du är en driven aktivist, älskar 1 maj, har många idéer på hur ett fint Corona-anpassat firande skulle kunna se ut, men framför allt att du har tiden och viljan att få saker att hända. Du är beredd att göra det som krävs i arbetet och har inte prestige i att också behöva göra lite allt möjligt när så krävs. Vi tror att du har ett brett kontaktnät inom distriktet och känner folk i olika partiföreningar. Vi vill gärna att du har erfarenhet av att anordna lokala utåtriktade aktiviteter.

Omfattning
Avstämningar sker med anställd projektledare på distriktsexpeditionen och däremellan självständigt arbete som driver projektet framåt vilket kan inkludera möten med andra samarbetspersoner. Avstämningar sker främst digitalt.

Under planeringsperioden fram till 1 mars: Avstämningar ca varannan vecka.
Under förberedelseperioden 1 mars- 19 april: Avstämningar varje vecka.
Under genomförandeperioden 20 april-2 maj: Löpande avstämningar, arbete på kvällar och helger.

Under utvärderingsperioden: 3 maj-31 maj:
Två utvärderingsmöten och arbete däremellan.
Uppdraget pågår 9 december 2020 – 31 maj.

En projektledningsutbildning erbjuds under våren, den sker främst digitalt med 2-3 träffar under januari, februari och mars/april.

Delegation och mandat
Du som förtroendevald projektledare arbetar tillsammans med en anställd projektledare från distriktsexpeditionen. Beslut om projektets ramar (budget, tidsplan, politiskt innehåll) beslutas av VU/DS, bollplank är sekretariatet/medlem i sekretariatet.

Projektledarna har mandat att föreslå tillsättning av arbetsgrupper inom projektetsamt rekrytera dessa. Beslut fattas enligt principen om 2-generationer-upp, dvs projektledare föreslår, sekretariatet rekommenderar och VU/DS beslutar.

Utöver den anställda projektledaren finns distriktsexpeditionens personal involverad i olika avgränsade delar, exempelvis kommunikation, lager/tryck osv.

Ansökan och urval
Skicka din ansökan till [email protected] senast den 3 december 2020 där du beskriver hur du passar in på beskrivningen ovan. I din ansökan vill vi också att du beskriver en variant på hur ett lokalt 1 maj-firande kan se ut i corona-tider. Använd gärna din egen partiförening eller lokala sammanhang som exempel. Vald projektledare meddelas senast den 9 december.

Dela den här sidan:

Kopiera länk