• Hem
  • Nomineringar
sida

Nomineringar

Jörn Svensson-priset
Partistyrelsen beslutade 2012 att inrätta ett pris för personer och organisationer som arbetat med hbtq-frågor i Jörn Svensson anda. Priset ska delas ut årligen. 
Hbtq-Vänstern tar emot nomineringar och bereder förslag till partistyrelsen.
Nomineringar görs till [email protected] 
SISTA NOMINERINGSDAG: 8 september. 

 

Idrottsnämnden i Stockholm Stad
Vi söker nu både en ordinarie och ersättare till Idrottsnämnden. Idrottsnämndens övergripande mål är folkhälsa genom breddidrott. Nämnden ska främja stockholmarnas folkhälsa genom att erbjuda möjligheter till idrott och friluftsliv. Idrottsnämnden ansvarar också för stadens bidragsgivning och stöd till idrottsföreningar. Vänsterpartiet har två ordinarie (varav en vice ordförande-post) och två ersättarplatser i nämnden. Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden och i uppdraget ingår också att delta på gruppmöten i stadshuset och med sin partigrupp. Mer information i länken nedan.

Läs hela nomineringsanmodan härNominera-Idrottsnämnden i Stockholms stad 

Nomineringarna ska skickas till [email protected]
För frågor om uppdraget kontakta Tobias Johansson på 0735775211 eller [email protected]
SISTA NOMINERINGSDAG: den 18 september 2019 kl. 12.00.

 

Arbetsgrupp för handlingsplan mot åldersdiskriminering
Årskonferensen 2019 behandlade flera motioner som berörde äldres förutsättningar och möjligheter att vara aktiva i Vänsterpartiet. Distriktsstyrelsen har därefter beslutat att en undersökning genomförs för att ta reda på vilka hinder personer upplever i distriktet avseende ålder och att DS därefter antar en handlingsplan mot åldersdiskriminering. Vi söker nu personer som är intresserade av att ingå i arbetsgruppen som ska undersöka frågan. Är du intresserad eller vill du nominera någon annan? Skriv namn, e-postadress, partiförening samt lite kort information om personen samt om hen är tillfrågad. 
Mejla nomineringen till [email protected].
SISTA NOMINERINGSDAG: 26 september. 

 

Nämndemän till Förvaltningsrätten och Svea Hovrätt
Regiongruppens valberedning söker fler som är intresserade av att bli nämndemän i Förvaltningsrätten i Stockholm och Svea Hovrätt. Nomineringsanmodan har tidigare skickats ut under våren 2019. 

Nämndemännen i båda dessa domstolar väljs av regionfullmäktige i Stockholm efter förslag från respektive partis regiongrupper. Mandatperioden är fr.o.m. 20-01-01 och t.o.m. 2023-12-31.  Nyvalda nämndemän får efter val och behörighetskontroll utbildning innan de tillträder, denna utbildning är numera obligatorisk.

Om Du är intresserad av uppdragen så vänd Dig till styrelsen i Din partiförening och be om att bli nominerad. Partiföreningarna beslutar vid medlemsmöte eller styrelsemöte vilka de vill nominera. OBS!  Detta gäller även de nämndemän som kandiderar för omval.

Läs hela nomineringsanmodan härNämndemän till Förvaltningsrätten och Svea Hovrätt

Nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Ann-Marie Strömberg: [email protected]  
SISTA NOMINERINGSDAG: söndag 29 september.

 

Storstockholms framtidskommission
Distriktsstyrelsen har beslutat att tillsätta en framtidskommission för Storstockholm med uppdrag att under hösten 2020 avlägga en rapport med förslag om de utmaningar distriktet har framför sig inför valen 2022 men också på längre sikt. Till uppdraget kopplas en del av de motioner som fanns inför årskonferensen i våras om medlemmars och föreningars inflytande över viktiga politiska händelser, strategiska utmaningar i viktiga väljargrupper och uppdraget att följa den centrala framtidskommissionens arbete och lägga förslag som implementerar deras förslag på regional och lokal nivå i vårt distrikt. Hela uppdraget hittar du här
Mejla nomineringen till [email protected].
SISTA NOMINERINGSDAG: 30 september.

 

Nominera till Abdi-priset
Nominera inför årets mottagare av medel från Abdis minnesfond. Syftet är att i Abdirahim Hassans anda stödja demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter och socialt rättvise arbete.
Skicka nomineringen till [email protected]
Tidigare år har Abdi-priset delats ut till StreetGärisFörenade FörorterFörbundet TillsammansskapetRissne Ambassadorerna och Förorten mot våld – FMV.
Läs mer: Abdirahim Hassans minnesfond https://www.vansterpartiet.se/abdirahim-hassans-minnesfond/

SISTA NOMINERINGSDAG: den 1 oktober.

Kopiera länk