Valberedningens förslag till lista för Stockholms stads Kommunfullmäktige