Vilka ska företräda Vänsterpartiet?

Du bestämmer!

Nu kan du vara med och välja vilka som ska företräda Vänsterpartiet efter valet 2018. Den 2 och 3 december håller distriktet valkonferens för att fastställa vilka som ska stå på listor inför riksdags- och landstingsvalet samt till Stockholms stads kommunfullmäktige. Här hittar du hela kallelsen: Kallelse till valkonferensen 2 och 3 december 2017

Vill du vara ombud? Kontakta din partiförening!

Valberedningarna eftersträvar en god mix av kandidater i olika åldrar och med olika bakgrunder. Minst 50% av kandidaterna på listorna ska vara kvinnor och valberedningarna arbetar särskillt för en god åldersspridning och representation av kandidater med LO- och invandrarbakgrund.

Alla medlemmar kan nominera och det går bra att nominera både sig själv och någon annan som du tycker är bra.

Förhandsnomineringen stängdes 2 oktober

För sena nomineringar skicka till [email protected]