Nätverk

Nätverk

Nätverken är ett komplement till övrig verksamhet. De är öppna för alla medlemmar att engagera sig i och syftar till att möjliggöra för fler medlemmar att vara aktiva efter eget tycke och smak. Vi startar gärna upp fler nätverk för att möjliggöra ännu mer aktivitet i distriktet.
Det finns regelverket för hur nätverk bildas. Mer om det kan du läsa i  Riktlinjer vid bildande av nätverk (pdf)

Aktivistnätverket
Aktivistnätverket arbetar med utåtriktade aktiviteter, till exempel fika mot rasism,
dörrknackning, kafékvällar med olika politiska teman, mm. Alla medlemmar som vill engagera sig och upprätthålla en närvaro av Vänsterpartister i det offentliga rummet är välkomna att ansluta sig till nätverket.
Kontakt: Sanna Sjögren, E-post: [email protected]

Miljönätverket
Nätverket riktar sig till medlemmar som har ett särskilt intresse för miljöfrågor och som vill lära sig mer om sambandet mellan miljö och andra politiska frågor. Vi anordnar föreläsningar, filmvisningar, studiecirklar och aktioner på olika teman och tillsammans med andra nätverk och organisationer.
Kontakt: Millaray Rubilar Pastenes & Evelina Båverman

E-post: [email protected][email protected]
Facebook: Vänsterpartiet Storstockholms miljönätverk

HBTQ-nätverket
Nätverket är till för Vänsterpartister som är särskilt aktiva och intresserade av
HBTQ -politiska frågor. Vi vill inspirera varandra genom idéutbyte och utveckla
Vänsterpartiets politik i hbt-frågor. Genom nätverket vill vi också stärka vår närvaro i den
svenska HBTQ-rörelse.
E-post[email protected] Web: http://hbtq.vansterpartiet.se
Facebook: HBTQ-Vänstern

Nätverket Latinamerikanska kvinnor
Vi är latinamerikanska kvinnor inom partiet som gått ihop för att bilda ett mer organiserat samarbete. Vi arbetar för att informera om politiken och de sociala rörelserna i Latinamerika, med fokus på feministiska rörelser, samt att påverka och stärka kvinnors roll i de latinamerikanska föreningarna i Stockholm. Bland annat genom att bjuda in dem att bli del av Vänsterpartiet och medverka i internfeministiska möten på spanska.
Kontakt: Lorena Delgado E-post: [email protected]
Kontakt: Gilda Cordova E-post: [email protected]

Feministiska nätverket
Nätverket för de medlemmar som är särskilt intresserade av feministiska frågor och vill arbeta framförallt utåtriktat med partiets feministiska politik.
Kontakt: Kalle Fransson
E-post:
[email protected]

Antirasistiska nätverket
Nätverket för alla medlemmar som intresserar sig för antirasism och vill arbeta framförallt med partiets antirasistiska politik.
Kontakt: Ewa Pååg
E-post: [email protected]