sida

Nätverk

Nätverken är ett komplement till övrig verksamhet. De är öppna för alla medlemmar att engagera sig i och syftar till att möjliggöra för fler medlemmar att vara aktiva efter eget tycke och smak. Vi startar gärna upp fler nätverk för att möjliggöra ännu mer aktivitet i distriktet.
Det finns regelverket för hur nätverk bildas. Mer om det kan du läsa i  Riktlinjer vid bildande av nätverk (pdf)

Feministiska nätverket
Nätverket för de medlemmar som är särskilt intresserade av feministiska frågor och vill arbeta framförallt utåtriktat med partiets feministiska politik.
Kontakt: Kalle Fransson.
E-post: [email protected]

Kulturnätverket
Vänsterns Kulturnätverk är ett nätverk för kulturarbetare, kulturintresserade och kulturpolitiker i vänsterpartiet. Vårt syfte är att lyfta fram vänsterpartiets kulturpolitik, utbyta idéer, tankar och erfarenheter.
Kontakt: Ann Mari Engel och Jonas Lundgren
E-post: [email protected] och [email protected]

Miljönätverket
Nätverket riktar sig till medlemmar som har ett särskilt intresse för miljöfrågor och som vill lära sig mer om sambandet mellan miljö och andra politiska frågor. Vi anordnar föreläsningar, filmvisningar, studiecirklar och aktioner på olika teman och tillsammans med andra nätverk och organisationer.
Kontakt:
Torbjörn Vennström
E-post: [email protected]
Facebook: Vänsterpartiet Storstockholms miljönätverk

Latinovänstern
Vi är latinamerikanska kvinnor inom partiet som gått ihop för att bilda ett mer organiserat samarbete. Vi arbetar för att informera om politiken och de sociala rörelserna i Latinamerika, med fokus på feministiska rörelser, samt att påverka och stärka kvinnors roll i de latinamerikanska föreningarna i Stockholm. Bland annat genom att bjuda in dem att bli del av Vänsterpartiet och medverka i internfeministiska möten på spanska.
Kontakt: Lorena Delgado och Gilda Cordova
E-post: [email protected] [email protected]

Nätverket för förskola och skola
Nätverket för förskola och skola vill påverka för att skolan ska få de resurser som krävs för att alla barn ska kunna gå i likvärdiga skolor med hög kvalitet, där personalen mår bra och barnens olika behov blir tillgodosedda. Nätverket arbetar med kunskapshöjande och utåtriktade opinionsbildande aktiviteter som studiecirklar, föreläsningar och demonstrationer, och riktar sig till alla medlemmar som vill lära sig mer om och engagera sig i skolfrågor.
Kontakt:
E-post: [email protected]

Dela den här sidan:

Kopiera länk