• Hem
  • Med glöd och en...
sida

Med glöd och entusiasm försvarar vi demokratin

Valet närmar sig, nu är det dags för glöden, entusiasmen, ut på gatorna, fram med våra bästa argument för ett jämlikare samhälle! Fram med valplattformen! Det är vad vi vill, vad vi ser fram emot. Aktivister, kandidater, nu är vi beredda!

Precis som vid andra val måste vi också påminna om hur Vänsterpartiet ser på att kryssa kandidater, personvalen. 

Alla väljare har rätt att kryssa och vi ska absolut inte uppmana någon att låta bli. Men medlemmar i partiet ägnar sig inte åt privata valkampanjer. Det är partiet och programmet som ska lyftas fram av oss alla.

Möjligheten till personval infördes inför valet 1998. Då kunde väljarna kryssa för en kandidat på listorna. Detta byggde på en kompromiss mellan riksdagspartierna. Vänsterpartiet gick med på denna överenskommelse, bland annat för att strävan efter största möjliga enhet i konstitutionella frågor är viktigt. Demokratins former bör vara stabila, långsiktiga och sammanhängande. (Läs mera om detta i riktlinjer för personval i Vänsterpartiet)

Men Vänsterpartiet var mycket kritiskt till personval. Det fanns flera skäl till kritiken:

  • Personval riktar uppmärksamheten på enskilda personer i stället för på programmet, politiken och ideologin.
  • Personval gynnar kandidater som har bättre ekonomi och har bättre möjligheter att skaffa stöd.
  • Att använda sig av personval för att ändra turordning på vallistor skadar i själva verket medlemsdemokratin, eftersom detta blir ett sätt att kringgå och ändra på medlemsbeslut, fattade i demokratisk ordning.
  • Personvalsstridigheter kan också ge en bild av ett splittrat parti, och inför ett val vill vi att väljarna ska få en klar och tydlig bild av vårt program.

Det finns stöd för detta i stadgarna, se paragraf 144: ”Partiet verkar för att partiets samlade politiska alternativ ska stå i centrum i välrörelserna och för att partiets demokratiskt fastställda kandidatordning ska vinna väljarnas stöd. ”

Vänsterpartiet är kritiskt till personval av demokratiska skäl. Att satsa på politisk program, ideologi i stället för på framträdande personer är historiska framsteg. Före den demokratiska utvecklingen handlade makten just om personlig makt, kungar, furstar, diktatorer och så vidare. Och satsningen på partier, utarbetade program och demokratiska processer är just vänsterpolitik. Att i stället satsa på enskilda individer är det inte.

Men det politiska läget idag skiftar snabbt, allt mer till höger. Starka män börjar få allt större dominans –  Trump, Putin, Erdogan… Och den nya Macron i Frankrike, vad hade han egentligen för program?

Det är viktigare än någonsin att vi som parti håller fast vid vår inriktning, mot den rådande internationella tendensen.

Och det betyder förstås också att alla medlemmar, aktivister och kandidater använder sina egna erfarenheter, sitt eget stöd, och sin glöd för att föra fram partiet och dess valplattform i år. Men personvalskampanjer är inte vår linje.

  • Och det gäller också den som driver en kryssa-kampanj för någon annan. Den medlemmen kommer att uppmärksammas på̊ att sådant inte ska förekomma, och att sådana kampanjer ska avbrytas.
  • De medlemmar som bedriver kryssa-kampanjer för någon kandidat föraktar i praktiken alla de medlemmar som deltagit i den interndemokratiska processen vid valkonferenser då våra kandidatlistor fastställdes.
  • Att högeralliansens partier och SD i ganska stor utsträckning har bedrivit och säkert även i årets val kommer att ha många interna kryssa-kampanjer är inte överraskande och speglar deras individualiserade politik som i slutändan enbart gynnar ett fåtal. Vi beklagar därför de krafter i vårt parti som i praktiken vill att även vårt parti ska ha liknande kryssa-kampanjer på samma sätt som dessa partier. Dessa medlemmar bidrar därmed istället till att föra bort fokuset från våra valprogram och vår politik.

Demokratin och dess processer ska försvaras, både inom och utom partiet!

Elena Karlström, distriktsordförande Vänsterpartiet Storstockholm
Lars Bäck, vice ordförande Vänsterpartiet Storstockholm     

Läs mer:

Riktlinjer för personvalskampanjer.

Centrala riktlinjer för personvalskampanjer.

För frågor eller funderingar kring personval och kandidatur i valet kontakta:

Kalle Larsson, organisationssektreterare, [email protected], 08-654 13 15
Elena Karlström, distriktsordförande, [email protected], 08- 654 13 10
Lars Bäck, vice distriktsordförande, [email protected], 08- 654 13 10

Kopiera länk