KALLELSE till extra valkonferens med ombudsfördelning och dagordning